لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (109)
تالیف (117)
ترجمه (114)
تهران (195)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (231) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 342 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
2- تمرین‌زدگی (راهنمای مربیان)
نويسنده:شهرام فرج‌زاده‌موالو ؛ ويراستار:شبنم مجیدی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 964-5605-58-X انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 299000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش
نويسنده:ادوارد فاکس ؛ نويسنده:دونالدکی. متیوز ؛ مترجم:علی‌اصغر خالدان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - 5000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
5- بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی
نويسنده:دان مک‌لارن ؛ نويسنده:جیمز مورتون ؛ مترجم:فرهاد دریانوش - حتمی - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 1 -90-5751-600-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 29 سال 1396 - 1200 نسخه - 260000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
7- راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:جین‌ام. آدامز ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ مترجم:حمید رجبی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 536 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 500 نسخه - 699000 ریال - 5 -21-5751-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 25 سال 1394 - 1200 نسخه - 230000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
9- مقدمات بیومکانیک ورزشی
نويسنده:حیدر صادقی ؛ ويراستار:جمال یزدانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 3 -940-459-964 انتخاب
10- زن، ورزش و تندرستی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:زهرا حجتی - بامداد کتاب - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 964-8131-21-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24