لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (109)
تالیف (117)
ترجمه (114)
تهران (195)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (231) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
2- ورزش و سلامت جسم و روان: واحد درس تربیت بدنی
نويسنده:علی فرهمندموحد ؛ نويسنده:مهرزاد منوچهری ؛ ويراستار:حسینعلی رحمتی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 79000 ریال - 8 -23-5323-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 612 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
4- ورزش مناسبترین راه
نويسنده:محمد آزادی - سپهر آذین - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1500 نسخه - 8000 ریال - 8 -3-96394-964 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 344 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 2000 نسخه - 96000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش
نويسنده:هادی حسن‌پور ؛ نويسنده:حسین یوسفی - سخنوران - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -114-383-600-978 انتخاب
7- ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی: افزایش عملکرد و بهبود ایمنی
نويسنده:تامس رایلی ؛ مترجم:حیدر صادقی ؛ مترجم:فاطمه احمدی - نشر علوم ورزشی - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -5-92673-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
9- مقدمات بیومکانیک ورزشی
نويسنده:حیدر صادقی ؛ ويراستار:جمال یزدانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2500 نسخه - 36000 ریال - 8 -940-459-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1391 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24