لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(120)
چاپ مجدد (102)
تالیف (114)
ترجمه (108)
تهران (187)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (222) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمات بیومکانیک ورزشی
نويسنده:حیدر صادقی ؛ ويراستار:جمال یزدانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 364 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -940-459-964-978 انتخاب
2- بیومکانیک ورزشی کارشناسی ارشد
نويسنده:غلامرضا رستمی ؛ نويسنده:حیدر صادقی - مدرسان شریف - 198 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 4 -1329-11-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:دابلیو لاری‌کنی ؛ نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل - حتمی - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -74-6904-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش
نويسنده:ادوارد فاکس ؛ نويسنده:دونالدکی. متیوز ؛ مترجم:اصغر خالدان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 428 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 1 -4056-03-964 انتخاب
5- مقدمات بیومکانیک ورزشی
نويسنده:حیدر صادقی ؛ ويراستار:جمال یزدانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 362 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 8 -940-459-964-978 انتخاب
6- مکانیک ورزشی برای مربیان
نويسنده:برندن برکت ؛ مترجم:علی‌حسین ناصری ؛ ويراستار:نسرین حسنی - علم و حرکت - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 225000 ریال - 9 -75-5543-600-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 344 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 2000 نسخه - 96000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
8- زن، ورزش و تندرستی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:زهرا حجتی - بامداد کتاب - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 964-8131-21-X انتخاب
9- ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی: افزایش عملکرد و بهبود ایمنی
نويسنده:تامس رایلی ؛ مترجم:حیدر صادقی ؛ مترجم:فاطمه احمدی - نشر علوم ورزشی - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -5-92673-600-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزشی تطبیقی (دیدگاه ابوعلی سینا)
نويسنده:عباس قنبری‌نیاکی - شرکت به نشر - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 4 -0423-02-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23