لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(484)
چاپ مجدد (177)
تالیف (402)
ترجمه (259)
تهران (557)
شهرستان (104)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (57)

تعداد یافت شده (661) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت پروژه، به اندازه
نويسنده:کورتیس کوک ؛ مترجم:محمدابراهیم محجوب ؛ ويراستار:نرجس‌سادات میرصانع - فرا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 69000 ریال - 4 -52-7092-964-978 انتخاب
2- مدیر پروژه (5) مدیریت محیط کار - روانشناسی کار: مدیر پروژه و مدیر میز مذاکره
نويسنده:نوشین عباس‌نژاد ؛ نويسنده:علی خورشیدی ؛ ويراستار:ندا نیکونگهدار - اتحاد - 1000 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -83-5602-964 انتخاب
3- طرح (ایده) یا اجرا
نويسنده:محسن صانعی‌آرانی - یاران مهدی (عج) - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -11-6187-600-978 انتخاب
4- کتاب جیبی مدیریت پروژه
نويسنده:کیت پاسنر ؛ نويسنده:مایکل اپل‌گارث ؛ مترجم:محسن ذکایی - آدینه - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 7 -23-8313-964 انتخاب
5- مدیریت پروژه: آماده‌سازی منابع، زمان بندی، نظارت بر بودجه، تولید گزارش‌ها
مترجم:هومن درخشانیان ؛ مترجم:هدی درخشانیان - آریانا قلم - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 1 -35-6227-600-978 انتخاب
6- مدیریت پورتفولیوی پروژه: راهنمای عملی برای ارزیابی، انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها)
نويسنده:احمدعلی یزدانپناه ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری ؛ نويسنده:صالح محمدی‌بلبان‌آباد - اساتید دانشگاه - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 3 -7-96959-600-978 انتخاب
7- مدیریت پروژه جامع سازمانی، راهنمای مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK با: P3e primavera project planner for enterprise
مترجم:مژده شیرازی‌منش ؛ مترجم:حسین عوض‌خواه ؛ مترجم:امیر محمودی - حامی - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -9-91621-964 انتخاب
8- ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری
نويسنده:سیدمحمد کریمی ؛ ويراستار:منصور مدرسی - پیشبرد - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 46000 ریال - 6 -29-6721-964-978 انتخاب
9- مدیریت پروژه‌ها: متدولوژی (متدولوژی تطبیق‌پذیر و اختصاصی برای مدیریت پروژه‌ها CAM2P)
نويسنده:منیر عجم ؛ مترجم:علی‌محمد میثمی ؛ مترجم:سینا مرادی - سینا مرادی - 140 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 150000 ریال - 5 -4551-04-600-978 انتخاب
10- مدیریت پروژه (رویکرد سیستماتیک و اجرایی)
نويسنده:مسعود زکی‌پور - کاوش قلم - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -11-2517-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67