لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (76)
تالیف (63)
ترجمه (56)
تهران (96)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (44)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش پرورش اندام
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1381 - 3000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
2- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:بیات سلطانی‌هفشنجانی ؛ ويراستار:روبن شاهوردیان - وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، معاونت پرورشی - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
3- علم در پلیومتریک
نويسنده:جیمزکریستوفر رادکلیف ؛ نويسنده:رابرت فارنتینوس ؛ مترجم:ضیاء فلاح‌محمدی - دانشگاه مازندران - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -14-2571-964 انتخاب
4- تربیت بدنی عمومی 1 و 2
نويسنده:رقیه پوزش‌جدیدی ؛ نويسنده:جبرئیل پوزش‌جدیدی ؛ نويسنده:شهرام پورحسین‌ملایوسفی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -491-223-964-978 انتخاب
5- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:زهرا استیری - امید مهر - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 2 -43-8605-964 انتخاب
6- اصول و مبانی تربیت بدنی
نويسنده:علی‌اصغر کوشافر - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 7 -09-7646-964 انتخاب
7- آشنایی با اصول تربیت بدنی و علوم ورزشی
نويسنده:یدالله آزادی - طاق‌ بستان - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 14500 ریال - 9 -07-5905-964 انتخاب
8- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:محمود شیخ ؛ نويسنده:مهدی شهبازی ؛ نويسنده:شهزاد طهماسبی - بامداد کتاب - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 964-8131-97-X انتخاب
9- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - 72 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 6000 نسخه - 130 ریال - انتخاب
10- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:تد باوم‌گارتنر ؛ نويسنده:آندرو.اس جکسون ؛ مترجم:حسین سپاسی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 274 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 500 نسخه - 50000 ریال - 1 -204-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12