لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(368)
چاپ مجدد (152)
تالیف (448)
ترجمه (72)
تهران (435)
شهرستان (85)
كودك و نوجوان (45)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (520) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کامل اندیشه‌ها و تصورات
نويسنده:پاتریشیا آکرت ؛ مترجم:رضا دانشوری‌نصرآبادی - جنگل،جاودانه - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1394 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 2 -528-981-964-978 انتخاب
2- English vocabulary in use: elementary
نويسنده:Michael McCarthy ؛ نويسنده:Felicity O'Dell - پژواک فرهنگ و هنر - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - انتخاب
3- Overtake 2: contextualized vocabulary
گردآورنده:سعید علیخانی ؛ گردآورنده:محسن علیخانی - متخصصان برتر - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 8 -5-96042-600-978 انتخاب
4- رنگ‌آمیزی اعداد انگلیسی
تصويرگر:زهرا صفی‌نیا - آبان بانو - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 20000 ریال - 6 -2-93738-600-978 انتخاب
5- روزآموز زبان انگلیسی (گرامر)
نويسنده:فریدون فریدونی - روزآموز - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 6 -5-91483-600-978 انتخاب
6- کتاب تحلیلی راهنمای جامع تحلیلی و تصویری 504 واژه ضروری
مترجم:محمدرضا حبیب‌وند - راه - 368 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 3 -222-427-600-978 انتخاب
7- پنجاه و هفت داستان کوتاه
گردآورنده:حسین کامیاب - تمیشه - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 0 -71-8805-964-978 انتخاب
8- متضادها
مترجم:آنا کرباسی - نارنج - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 600 نسخه - 7 -82-8670-600-978 انتخاب
9- راهنمای کامل اندیشه‌ها و تصورات
نويسنده:پاتریشیا آکرت ؛ مترجم:رضا دانشوری‌نصرآبادی - جنگل،جاودانه - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 2 -528-981-964-978 انتخاب
10- راهنمای کامل اندیشه‌ها و تصورات
نويسنده:پاتریشیا آکرت ؛ مترجم:رضا دانشوری‌نصرآبادی - جنگل،جاودانه - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -528-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 52