لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اینشتین و شاعر: در جست و جوی انسان کیهانی
نويسنده:ویلیام هرمان ؛ مترجم:ناصر موفقیان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 7 -272-121-600-978 انتخاب
2- نوابغ سخن می‌گویند: گفت و گو با برندگان جایزه نوبل و دانشمندان دیگر
نويسنده:دنیس برایان ؛ مترجم:سیروس فرمانفرمائیان ؛ ويراستار:اختر اعتمادی - فرزان روز - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 3 -203-321-964 انتخاب
3- اینشتین و شاعر: در جست و جوی انسان کیهانی
نويسنده:ویلیام هرمان ؛ مترجم:ناصر موفقیان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 964-445-541-X انتخاب
4- اینشتین و شاعر: در جست و جوی انسان کیهانی
نويسنده:ویلیام هرمان ؛ مترجم:ناصر موفقیان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 18000 ریال - 964-445-541-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1