لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (2)
تالیف (10)
ترجمه (2)
تهران (9)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیشه
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی ؛ ويراستار:حسن کامیارراد ؛ ويراستار:موسی دانش - آستان ‌قدس‌ رضوی، ‌بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -716-444-964-978 انتخاب
2- شیشه‌گری
نويسنده:صدف سلطانی‌اردستانی ؛ نويسنده:نیلوفرسادات صبوحی‌کاشانی ؛ نويسنده:بهار اشتهاردیان - تمدن پارس - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 80000 ریال - 7 -75-6508-600-978 انتخاب
3- شیشه‌گری از دیرباز تا امروز
نويسنده:احسان خدادادی ؛ نويسنده:مریم موسایی‌نودهی ؛ ويراستار:هادی جلیل‌زاده - کتاب آرتین - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 60000 ریال - 3 -4-97658-600-978 انتخاب
4- آزمایشهای شیمی: شیمی معدنی (1 و 2)، شیمی رنگ، کارگاه شیشه‌گری
نويسنده:راهبه امیری‌دهخوارقانی - نشر علوم دانشگاهی - 222 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 9 -62-6186-964 انتخاب
5- موزه‌ آبگینه و سفالینه‌های ایران
گردآورنده:فرزانه قائینی ؛ ويراستار:مهدی تفنگساز - سازمان میراث فرهنگی کشور، اداره کل آموزش، انتشارات و تولید فرهنگی - 108 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - انتخاب
6- آشنایی با فن‌آوری شیشه‌های باستانی (از تولید تا تجارت)
نويسنده:نوید صالح‌وند - آوشت - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 550000 ریال - 2 -1-95687-622-978 انتخاب
7- شیشه
مترجم:مجتبی الهی‌خراسانی - بنیاد پژوهشهای اسلامی، گروه ادبیات کودک و نوجوان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 6 -716-444-964 انتخاب
8- تاریخچه شیشه و شیشه‌گری (ظروف شیشه‌ای دوره اشکانی، مجموعه موزه ملی و موزه رضا عباسی)
نويسنده:نوید صالح‌وند - سمیرا - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 1 -49-8955-964-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر کارگاه شیشه‌گری آزمایشگاهی
نويسنده:سیدرضا رسولی‌نصرآبادی ؛ نويسنده:وحید نوروزی‌چرندابی ؛ نويسنده:سیدرضا آقاپورمقدم - آوای هدهد - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -1-96350-600-978 انتخاب
10- صنعت شیشه
گردآورنده:علیرضا رهنماحسن‌آبادی ؛ گردآورنده:محمدپوریا ابراهیمی ؛ ويراستار:سمیه مظفری - امیرفدک - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 2 -51-6521-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2