لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (5)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگانی پیامبران اولوالعزم
نويسنده:پوراندخت سلیمانی ؛ ويراستار:فاطمه موذن‌صادق ؛ ويراستار:حکیمه فرشباف‌دادبخش - میلان - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 3 -4-90560-964-978 انتخاب
2- زندگانی پیامبران اولوالعزم
نويسنده:پوراندخت سلیمانی ؛ ويراستار:فاطمه موذن‌صادق ؛ ويراستار:حکیمه فرشباف‌دادبخش - میلان - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -4-90560-964-978 انتخاب
3- زندگانی پیامبران اولوالعزم
نويسنده:پوراندخت سلیمانی ؛ ويراستار:فاطمه موذن‌صادق ؛ ويراستار:حکیمه فرشباف‌دادبخش - میلان - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 1 -4-90560-964 انتخاب
4- درسنامه‌ی تدبر در سیره‌ی تمدن‌ساز انبیاء (ع)
نويسنده:محمدحسین الهی‌زاده ؛ تدوين:محمد پاکدل‌نوقابی ؛ ويراستار:غلامرضا محمدزاده - تدبر در قرآن و سیره - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -6-94734-600-978 انتخاب
5- دفاع از سه پیغمبر اولوالعزم: موسی، عیسی، محمد علیهم‌السلام
نويسنده:سیدعبدالحمید حیرت‌سجادی - شکوفه‌های دانش - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -43-7401-964-978 انتخاب
6- زندگانی پیامبران اولوالعزم
نويسنده:پوراندخت سلیمانی ؛ ويراستار:فاطمه موذن‌صادق ؛ ويراستار:حکیمه فرشباف‌دادبخش - میلان - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 3 -4-90560-964-978 انتخاب
7- زندگانی پیامبران اولوالعزم
نويسنده:پوراندخت سلیمانی ؛ ويراستار:فاطمه موذن‌صادق ؛ ويراستار:حکیمه فرشباف‌دادبخش - میلان - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 3 -4-90560-964-978 انتخاب
8- دفاع از سه پیغمبر اولوالعزم: موسی، عیسی، محمد علیهمالسلام
نويسنده:سیدعبدالحمید حیرت‌سجادی - شکوفه‌های دانش - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -43-7401-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1