لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (9)
تالیف (14)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول عمومی تربیت بدنی بانوان
نويسنده:حسین صبوری - مرکز نشر هاجر - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 7500 نسخه - 13500 ریال - 0 -21-8579-964 انتخاب
2- ورزش و تندرستی زنان
نويسنده:شراره اکابری ؛ نويسنده:فاطمه فرزان‌فرد - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 9 -74-2533-964-978 انتخاب
3- الگوی اسلامی ورزش بانوان (بررسی ورزش زنان از دیدگاه فقه شیعه)
نويسنده:فاطمه زنداقطاعی - مرندیز - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 9 -246-106-600-978 انتخاب
4- اصول عمومی تربیت بدنی بانوان
نويسنده:حسین صبوری - مرکز نشر هاجر - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 8500 نسخه - 25000 ریال - 5 -21-8579-964-978 انتخاب
5- ورزش و تندرستی زنان
نويسنده:شراره اکابری ؛ نويسنده:فاطمه فرزان‌فرد - موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 9 -74-2533-964-978 انتخاب
6- اصول عمومی تربیت بدنی بانوان
نويسنده:حسین صبوری - مرکز نشر هاجر - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 4500 نسخه - 12000 ریال - 0 -21-8579-964 انتخاب
7- اصول عمومی تربیت بدنی بانوان
نويسنده:حسین صبوری - مرکز نشر هاجر - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 4000 نسخه - 12500 ریال - 0 -21-8579-964 انتخاب
8- اثرات ورزش در بلوغ دختران
نويسنده:الهام زعیمی‌فرد - انتخاب - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 20000 ریال - 8 -84-7326-600-978 انتخاب
9- اصول عمومی تربیت بدنی بانوان
نويسنده:حسین صبوری - سنابل - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 11500 ریال - 4 -00-8829-964 انتخاب
10- اصول عمومی تربیت بدنی بانوان
نويسنده:حسین صبوری - مرکز نشر هاجر - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 7000 نسخه - 22000 ریال - 0 -21-8579-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2