لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای استفاده از خدمات شهرداری تهران
به‌اهتمام:حسین شیخ‌زاده - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 1 -632-238-964-978 انتخاب
2- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 1379
- شهرداری‌ تهران ، سازمان‌ فرهنگی ‌هنری - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - انتخاب
3- تهران سرای فرهنگ: عملکرد سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران 1380
عكاس:محمودرضا طلوعی - شهرداری‌ تهران ، سازمان‌ فرهنگی ‌هنری - 308 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - انتخاب
4- طراحی مبلمان شهری: طراحی مبلان شهری مناسب در ارتقاء پیاده‌محوری محله صادقیه تهران
نويسنده:مریم باقری‌پیری - رامان سخن - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 100 نسخه - 320000 ریال - 1 -21-6714-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1