لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (27)
تالیف (74)
ترجمه (103)
تهران (127)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (29)

تعداد یافت شده (177) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر اندوکرینولوژی و پپتیدشناسی ورزشی: معرفی غدد درون‌ریز و هورمون‌های مترشحه، ...
نويسنده:امیر رشیدلمیر ؛ نويسنده:محسن دهباشی ؛ نويسنده:لیلا ضیاءالدینی‌دشتخاکی - علوم ورزشی - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -69-6467-600-978 انتخاب
2- سازگاری عروق خونی به فعالیت ورزشی
نويسنده:مریم نورشاهی ؛ نويسنده:کمال رنجبر - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -46-6858-600-978 انتخاب
3- بیوشیمی ورزشی و سوخت‌وساز فعالیت ورزشی
نويسنده:دان مک‌لارن ؛ نويسنده:جیمز مورتون ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 284 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -817-530-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزشی پایه
نويسنده:حسین شیروانی ؛ نويسنده:سیدرفیع شفابخش‌کلور - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 3 -4131-10-964-978 انتخاب
5- قلب، ریتم سلامت (فعالیت بدنی و تندرستی)
نويسنده:محمود احمدزاده ؛ نويسنده:وحید فکری - طنین دانش - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 90000 ریال - 8 -1-94965-600-978 انتخاب
6- 101 آزمون ارزیابی عملکرد ورزشی
نويسنده:برایان مکنزی ؛ مترجم:ولی‌اله کاشانی ؛ مترجم:محمود شیخ - حتمی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -20-6904-600-978 انتخاب
7- راهنمای فعالیت بدنی و دیابت
نويسنده:فاطمه فاضل ؛ نويسنده:محمد فاضل - حکمت و عرفان - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 300 نسخه - 35000 ریال - 4 -1-93771-600-978 انتخاب
8- دیابت و فعالیت بدنی
نويسنده:جولیا‌اچ. گودک ؛ نويسنده:ادوارداو. اوجوکا ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - طنین دانش - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -87-8319-600-978 انتخاب
9- بیوشیمی ورزشی و سوخت‌وساز فعالیت ورزشی
نويسنده:دان مک‌لارن ؛ نويسنده:جیمز مورتون ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 284 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -817-530-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - 520 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 1 -3934-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18