لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (22)
تالیف (37)
ترجمه (1)
تهران (34)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- A course in reading journalistic material
نويسنده:صابر دلشاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 1 -684-459-964-978 انتخاب
2- A course in reading journalistic material
نويسنده:صابر دلشاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1500 نسخه - 35500 ریال - 1 -684-459-964-978 انتخاب
3- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
4- روزنامه‌ها و مجلات عربی (رشته زبان و ادبیات عرب)
نويسنده:رضا ناظمیان ؛ ويراستار:علی گنجیان - دانشگاه پیام نور - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -604-387-964-978 انتخاب
5- A course in reading journalistic material
نويسنده:صابر دلشاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 6 -684-459-964 انتخاب
6- فرهنگ اصطلاحات متون سیاسی خبرگزاری‌های عربی (عربی - فارسی): (حرف الف)
نويسنده:احمد محمدی‌نژادپاشاکی ؛ نويسنده:سعدالله همایونی ؛ نويسنده:سیدمحمدرضی مصطفوی‌نیا - مینوفر - 328 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -50-8701-600-978 انتخاب
7- زبانکده فرهنگ مطبوعاتی (شامل کلمات و اصطلاحات سیاسی، نظامی، حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی، اقتصادی و بازرگانی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی)
نويسنده:اسماعیل سلامی - زبانکده - 398 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 36000 ریال - 2 -56-6117-964 انتخاب
8- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
9- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
10- Reading English newspapers
نويسنده:محمدرضا شمس - جنگل،جاودانه - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -866-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4