لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(418)
چاپ مجدد (817)
تالیف (1233)
ترجمه (2)
تهران (1149)
شهرستان (86)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (102)

تعداد یافت شده (1235) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مجازات اسلامی: حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، قانون تشدید ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 314 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 57 سال 1387 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 2 -26-8786-964-978 انتخاب
2- جدول تطبیقی قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات)
- جنگل،جاودانه - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 52000 ریال - 4 -118-316-600-978 انتخاب
3- قانون مجازات اسلامی: کلیات - حدود - قصاص - دیات مصوب 1392/2/1 و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و اصلاحات مصوب 1392/2/1 ....
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 119 سال 1392 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 3 -073-104-600-978 انتخاب
4- شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی
نويسنده:محمد مصدق ؛ ويراستار:لیلاسادات اسدی - جنگل،جاودانه - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 2000 نسخه - 165000 ریال - 7 -089-316-600-978 انتخاب
5- مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (کیفری) (مهر، آبان، آذر) 1392
تدوين: پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1300 نسخه - 135000 ریال - 6 -46-7706-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات جزایی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 1822 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 21 سال 1389 - 1300 نسخه - 250000 ریال - 7 -020-104-600-978 انتخاب
7- مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی: با آخرین اصلاحات و الحاقات
نويسنده:غلامرضا حجتی‌اشرفی ؛ زيرنظر:غلامعلی امیری - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 1792 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1389 - 1200 نسخه - 270000 ریال - 8 -01-7618-964 انتخاب
8- شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)
نويسنده:عباس زراعت - ققنوس - 704 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 1100 نسخه - 390000 ریال - 1 -017-278-600-978 انتخاب
9- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/26
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - 252 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 8 -00-6020-622-978 انتخاب
10- دوره حقوق جزای عمومی: کلیات حقوق جزا
نويسنده:مرتضی محسنی - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 428 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 0 -22-7618-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 124