لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(220)
چاپ مجدد (39)
تالیف (182)
ترجمه (77)
تهران (180)
شهرستان (79)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (259) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نانوذرات: برای رشته‌های علوم زیستی، فنی مهندسی و نانوفناوری
نويسنده:فائزه کاشانیان ؛ نويسنده:مطهره‌السادات حسینیان ؛ نويسنده:سروش خوشنویس - عظیم اکبرزاده‌خیاوی - 432 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -2809-04-600-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر نانوکامپوزیت‌ها و نانولوله‌ها
نويسنده:رامین رحمانی‌اهرنجانی ؛ نويسنده:علی قربان‌پور‌آرانی ؛ نويسنده:عباس راستگو - نشر کتاب دانشگاهی - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 140000 ریال - 8 -12-5107-600-978 انتخاب
3- نانوذرات حاملین دارو
نويسنده:و.پ تارچیلین ؛ مترجم:عظیم اکبرزاده‌خیاوی ؛ مترجم:نسرین هاشمی‌فرد - عظیم اکبرزاده‌خیاوی - 636 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 110000 ریال - 6 -9969-04-964-978 انتخاب
4- نانوشیمی 2 (رویکردی جدید بر نانوساختارها)
نويسنده:مسعود صلواتی‌نیاسری ؛ نويسنده:فرنوش توکلی - سخنوران،دانشگاه کاشان - 576 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -96-6975-600-978 انتخاب
5- خودآرایی و نانوتکنولوژی
نويسنده:یون‌سی لی ؛ مترجم:افرا حاجی‌زاده - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 260000 ریال - 4 -600-463-964-978 انتخاب
6- نقاط کربنی
نويسنده:رضا تبارکی ؛ نويسنده:فرشته نظری - هاوار - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -64-8473-600-978 انتخاب
7- معرفی و خواص تریبولوژیکی سرامیک‌های پیشرفته نانوساختار
نويسنده:رسول صراف‌ماموری ؛ نويسنده:محمود علی‌اف‌خضرایی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -866-102-600-978 انتخاب
8- آشنایی با نانوذرات: خواص، روشهای تولید، و کاربرد
نويسنده:عبدالرضا سیم‌چی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -89-7982-964-978 انتخاب
9- فناوری جدید میکرو و نانو برای توسعه بیوسنسور الکتروشیمیایی
نويسنده:سونگ‌جون لی ؛ مترجم:نسرین بهشت‌خو ؛ مترجم:محمدامین جدیدی‌کوهبنانی - سنجش و دانش - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 0 -261-216-622-978 انتخاب
10- برهمکنش‌های نانوذره - پروتئین
نويسنده:حسن فرهادنژاد ؛ مترجم:سیدعلیرضا مرتضوی ؛ مترجم:حمیدرضا متصدی‌زاده - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم دارویی - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -1-96070-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26