لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (10)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده متون تفسیری فارسی
نويسنده:محمدمهدی رکنی‌یزدی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 300 نسخه - 160000 ریال - 8 -034-530-964-978 انتخاب
2- درسنامه متون تفسیری: برگزیده‌یی از تفسیرهای فارسی قرآن از آغاز تا امروز
نويسنده:رضا اشرف‌زاده ؛ نويسنده:بتول فخراسلام - جامی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 3 -21-2575-964-978 انتخاب
3- منتخب متون تفسیر قرآن به زبان عربی همراه با توضیحات لازم
نويسنده:محمد رادمنش ؛ ويراستار:محمدکاظم بهنیا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 3 -060-476-964 انتخاب
4- گزیده متون تفسیری فارسی
نويسنده:محمدمهدی رکنی‌یزدی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 500 نسخه - 65000 ریال - 8 -034-530-964-978 انتخاب
5- متون فقهی و تفسیر
گردآورنده:محمدرضا داداشی ؛ گردآورنده:بتول مهرگان - فرهنگ ایلیا - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 7 -05-8684-964 انتخاب
6- معجم مهدویت در تفاسیر شیعه و اهل سنت
نويسنده:سیدمحسن طباطبائی ؛ نويسنده:مرتضی عبدی‌چاری ؛ نويسنده:نفیسه فقیهی‌مقدس - بوستان کتاب - 472 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1394 - 700 نسخه - 280000 ریال - 0 -0518-09-964-978 انتخاب
7- الخلیج الفارسی فی التفاسیر الاسلامیه
نويسنده:محمود تقی‌زاده - شیعه‌شناسی - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 5 -28-5147-600-978 انتخاب
8- گزیده متون تفسیری فارسی
نويسنده:محمدمهدی رکنی‌یزدی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد - بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 21500 ریال - 7 -034-530-964 انتخاب
9- گزیده متون تفسیری فارسی
نويسنده:محمدمهدی رکنی‌یزدی ؛ نويسنده:عبدالله رادمرد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 500 نسخه - 95000 ریال - 8 -034-530-964-978 انتخاب
10- آشنایی با ده تفسیر قرآن کریم
به‌اهتمام:حمید گروگان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 272 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 2 -079-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3