لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1040)
چاپ مجدد (679)
تالیف (1715)
ترجمه (4)
تهران (1561)
شهرستان (158)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (164)

تعداد یافت شده (1719) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
نويسنده:جعفر ارجمنددانش - تازه‌های طب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 5 -2-95600-964 انتخاب
2- پرسمان فقهی - قضایی (6) (پاسخ‌های تحقیقی به پرسش‌های حقوقی محاکم)
گردآورنده:محمد اسماعیل‌بیگی - قضا - 296 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 9000 نسخه - 50000 ریال - 3 -213-534-964-978 انتخاب
3- حقوق جزای عمومی
نويسنده:محمدعلی اردبیلی - نشر میزان - 224 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 45 سال 1395 - 5000 نسخه - 110000 ریال - 2 -549-511-964-978 انتخاب
4- آیین دادرسی کیفری (1)
نويسنده:فضل‌الله فروغی ؛ نويسنده:عباس منصورآبادی - میزان - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 250000 ریال - 3 -823-511-964-978 انتخاب
5- حقوق جزای عمومی
نويسنده:محمدصالح ولیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 332 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 6000 نسخه - 23000 ریال - 8 -053-459-964 انتخاب
6- محشای قانون مجازات اسلامی با بازنگری و افزوده‌ها
نويسنده:ایرج گلدوزیان - مجد - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 500 نسخه - 180000 ریال - 6 -06-7820-964-978 انتخاب
7- جی‌بی قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده
نويسنده: گروه مولفین بهنامی - بهنامی - 350 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -037-323-600-978 انتخاب
8- ماهیت و آثار نهاد تعویق صدور حکم جزایی در حقوق ایران
نويسنده:حسین دادخواه‌میانرودان - سار - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -8-96118-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات حقوق جزا و جرم‌شناسی
نويسنده:المیرا نقی‌زاده‌باقی - مجد - 1162 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 430000 ریال - 9 -110-193-600-978 انتخاب
10- بغی و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی
نويسنده:سیده‌روح‌انگیز موسوی ؛ زيرنظر:فرهاد ادریسی - گیوا،باشگاه پژوهشهای علمی ساداکو - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -96-8408-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 172