لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1071)
چاپ مجدد (708)
تالیف (1775)
ترجمه (4)
تهران (1619)
شهرستان (160)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (168)

تعداد یافت شده (1779) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقدامات تامینی و تربیتی
نويسنده:محسن رهامی - میزان - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
2- جعل و تزویر و جرایم وابسته
نويسنده:عباس منصورآبادی ؛ نويسنده:محمدجواد فتحی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 75000 ریال - 9 -699-530-964-978 انتخاب
3- حقوق جزای عمومی 1 و 2 بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392 شامل: مسائل کلی حقوق جزا، عنصر قانونی جرم ...
نويسنده:عباس زراعت - جاودانه،جنگل - 288 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 7 -270-158-600-978 انتخاب
4- انصاف در سیستم قضایی ایران و مصر
نويسنده:طاهره‌سادات نعیمی - اوستای پارسیان - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 280000 ریال - 8 -4-98445-600-978 انتخاب
5- مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران (کیفری) دی 1391
تدوين: مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور - قوه ‌قضاییه‌، مرکز مطبوعات‌ و انتشارات - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -96-2836-964-978 انتخاب
6- حقوق کیفری اختصاصی (2): جرایم علیه اموال و مالکیت: کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی (مطالعه تطبیقی)
نويسنده:حسین میرمحمدصادقی - نشر میزان - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 51 سال 1396 - 5000 نسخه - 270000 ریال - 6 -512-511-964-978 انتخاب
7- توصیف و تحلیل قرارهای قضایی مسائل جزایی (4): "ضرب و جرح‌عمدی"
محقق:موسی پیریایی ؛ محقق:علی نوریان ؛ محقق:ماشاءالله مهدیان - راه نوین - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 8 -24-5405-600-978 انتخاب
8- تاثیر مجنی‌علیه در تعیین مجازات (حقوق جزای تطبیقی)
نويسنده:حجت سبزواری‌نژاد - جنگل،جاودانه - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 0 -986-981-964-978 انتخاب
9- قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران
نويسنده:هادی سپهردوست ؛ نويسنده:طاهره دلک‌آبادی - دارالفنون - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 90000 ریال - 9 -53-8171-600-978 انتخاب
10- یادداشت‌هایی بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخصی مصلحت نظام
نويسنده:مجتبی باری - کتاب آوا - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -158-346-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 178