لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(119)
چاپ مجدد (70)
تالیف (108)
ترجمه (81)
تهران (128)
شهرستان (61)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (189) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفصل‌ها و شبکه‌های هوایی و زمینی (فشار متوسط، ضعیف)
نويسنده:حمزه خواجه ؛ ويراستار:زهرا مرادپور - ماهواره - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 120000 ریال - 6 -310-459-600-978 انتخاب
2- مهندسی توزیع نیروی برق
نويسنده:آنتونی‌جی. پانسینی ؛ ويراستار:مجتبی صدوقی ؛ ويراستار:شرف‌الدین شهرفی - علمی - 632 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 964-404-004-X انتخاب
3- انتقال انرژی به فواصل دور: اختلال در ایزولاسیون خطوط انتقال انرژی در ردیف ولتاژهای EHV و UHV
مترجم:طهماسبقلی شاهرخشاهی ؛ ويراستار:ساناز شاهرخشاهی - کاوش پرداز - 354 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 1 -06-6102-600-978 انتخاب
4- تاسیسات الکتریکی
نويسنده:امیر حسن‌زاده ؛ نويسنده:محمود مومنی ؛ نويسنده:ایمان سریری - دیباگران ‌تهران - 200 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150 نسخه - 200000 ریال - 9 -602-124-600-978 انتخاب
5- اصول نظارت و کنترل پروژه در شرکت توزیع برق
نويسنده:احمد نادعلی - بنی هاشم - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ریال - 5 -80-5143-600-978 انتخاب
6- مبانی بررسی سیستمهای قدرت
نويسنده:ویلیام استیونسون ؛ مترجم:پیروز پروین ؛ مترجم:علی شاعری - مرکز نشر دانشگاهی - 498 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 9 -0683-01-964-978 انتخاب
7- تاسیسات الکتریکی و روشنایی فنی
نويسنده:سیدرضا رفیعی‌طباطبایی - آزاده - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 9 -372-501-964-978 انتخاب
8- اصول و مبانی تولید، انتقال و توزیع برق همراه با تست
نويسنده:محمدمهدی قنبریان - آوند اندیشه - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 3 -42-8411-964-978 انتخاب
9- شبکه‌های هوشمند: اصول و فناوری‌ها در شبکه‌های برق
مترجم:سجاد نجفی‌روادانق ؛ مترجم:محمدرضا جنتی‌اسکوئی ؛ مترجم:معصومه کریمی - هاشمی سودمند - 496 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 7 -9-98588-600-978 انتخاب
10- تجربیات عملی در تست و راه‌اندازی پست‌های انتقال و فوق توزیع
نويسنده:فرهاد شبیهی ؛ نويسنده:مجتبی داودآبادی ؛ نويسنده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -12-8050-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19