لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(95)
چاپ مجدد (30)
تالیف (125)
ترجمه (0)
تهران (108)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (125) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجزیه و تحلیل مشاغل و استانداردهای آموزشی شهرداری‌ها (شهرداری‌های 64 - 83 - 102 پست)
نويسنده: معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی - راه‌دان - 668 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 230000 ریال - 7 -11-6757-600-978 انتخاب
2- اقتصاد شهری
نويسنده:نعمت‌الله اکبری ؛ ويراستار:عادله مشایخی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -0445-02-600-978 انتخاب
3- تغییر نگرش‌های مدیریت شهری
نويسنده:مهرداد تقی‌زاده - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 2 -664-238-964-978 انتخاب
4- درآمدی بر توانمندسازی اسکان‌های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی
نويسنده:احمد حاج‌علیزاده ؛ نويسنده:بهروز نوید ؛ نويسنده:مسعود حیدروند - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 4 -2857-10-964-978 انتخاب
5- مدیریت شهری و سلامت اجتماعی شهروندان
نويسنده:ریحانه سیری - موجک - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -94-8799-600-978 انتخاب
6- راهکارهای نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر عملکرد شهرداریها
نويسنده:احمد هوشمند ؛ نويسنده:بابک رحیمیان - راز نهان - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -312-258-600-978 انتخاب
7- اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها
نويسنده:سیدمحمد مقیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -765-459-964 انتخاب
8- مدیریت شهری
نويسنده:مریم چرخچیان - دانشگاه پیام نور - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150 نسخه - 180000 ریال - 4 -0659-14-964-978 انتخاب
9- تجزیه و تحلیل مشاغل و استانداردهای آموزشی شهرداری‌ها (شهرداری‌های 31 - 35 - 39 - 51 پست)
نويسنده: معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی - راه‌دان - 540 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 190000 ریال - 4 -09-6757-600-978 انتخاب
10- اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها
نويسنده:سیدمحمد مقیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 300 نسخه - 210000 ریال - 7 -765-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13