لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (19)
تالیف (44)
ترجمه (21)
تهران (55)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت تکنولوژی سازمان
نويسنده:ناصر فقهی‌فرهمند - فروزش - 658 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 4 -25-8501-964-978 انتخاب
2- مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت
نويسنده:طارق خلیل ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی ؛ مترجم:داود ایزدی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 760 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1200 نسخه - 230000 ریال - 2 -059-379-964 انتخاب
3- مدیریت تکنولوژی و نوآوری
نويسنده:رضا نجف‌بیگی - ترمه - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 550 نسخه - 88000 ریال - 4 -331-978-964-978 انتخاب
4- مدیریت فناوری مدرن: برگزیده جشنواره شهید رجائی
نويسنده:احمد جعفرنژاد - دانشگاه تهران - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 0 -5986-03-964-978 انتخاب
5- مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت
نويسنده:طارق خلیل ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی ؛ مترجم:داود ایزدی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 760 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 2 -059-379-964 انتخاب
6- مدیریت تکنولوژی (رویکرد کسب و کار محوری)
نويسنده:حسنعلی آقاجانی ؛ نويسنده:فاطمه یحیی‌تبار ؛ نويسنده:شیوا مجدد - مینوفر - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -031-474-600-978 انتخاب
7- آشنایی با مبانی و الگوهای تدوین استراتژی تکنولوژی: همراه با مطالعه موردی در سه حوزه صنعتی
نويسنده:حسین اثباتی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ کریمیان ؛ نويسنده:حمید آقاپور - آینده‌پژوه - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -38-7265-600-978 انتخاب
8- مدیریت تکنولوژی مدرن
نويسنده:احمد جعفرنژاد - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 964-03-4186-X انتخاب
9- مدیریت تکنولوژی از انتقال تا جذب
نويسنده:سمیه صاحبی - سنجش و دانش - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 180000 ریال - 6 -153-469-600-978 انتخاب
10- مدیریت تکنولوژی: فعالیت‌ها و ابزارها
نويسنده:دیلک ستیندامار ؛ نويسنده:راب فال ؛ مترجم:رضا انصاری - دانشگاه اصفهان - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 1 -058-110-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7