لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زلزله و شبکه‌های ارتباطی شهر (با رویکرد مدیریت بحران)
نويسنده:علیرضا بهرامی - نارون دانش - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -73-7158-622-978 انتخاب
2- نقش معماری در ارتباطات انسانی
نويسنده:ماندانا صنیعی ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی - هوشمند تدبیر - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -130-418-600-978 انتخاب
3- شبکه ارتباطی در طراحی شهری
نويسنده:فریدون قریب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 5 -3826-03-964 انتخاب
4- شبکه ارتباطی در طراحی شهری
نويسنده:فریدون قریب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 1 -3826-03-964-978 انتخاب
5- شبکه ارتباطی در طراحی شهری
نويسنده:فریدون قریب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 5 -3826-03-964 انتخاب
6- شبکه ارتباطی در طراحی شهری
نويسنده:فریدون قریب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -3826-03-964-978 انتخاب
7- شبکه ارتباطی در طراحی شهری
نويسنده:فریدون قریب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 1 -3826-03-964-978 انتخاب
8- شبکه ارتباطی در طراحی شهری
نويسنده:فریدون قریب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 178 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 1 -3826-03-964-978 انتخاب
9- شبکه ارتباطی در طراحی شهری
نويسنده:فریدون قریب - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -3826-03-964-978 انتخاب
10- برنامه‌ریزی و ساماندهی کاربری‌های شهری با تاکید بر شبکه ارتباطی
نويسنده:نرجس بسطامی‌بندچی - شاپرک سرخ - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 3 -98-8039-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1