لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (63)
تالیف (11)
ترجمه (79)
تهران (85)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی: افزایش عملکرد و بهبود ایمنی
نويسنده:تامس رایلی ؛ مترجم:حیدر صادقی ؛ مترجم:فاطمه احمدی - نشر علوم ورزشی - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -5-92673-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1395 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزشی (انرژی، تغذیه و حرکات انسانی)
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌آردل ؛ نويسنده:فرانک کچ ؛ نويسنده:ویکتور کچ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 946 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 6 -393-530-964-978 انتخاب
4- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 150 نسخه - 440000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزشی (انرژی و تغذیه)
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌آردل ؛ نويسنده:فرانک کچ ؛ نويسنده:ویکتور کچ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 618 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 29000 ریال - 4 -489-459-964 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزشی (انرژی و تغذیه)
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌آردل ؛ نويسنده:فرانک کچ ؛ نويسنده:ویکتور کچ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 634 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1390 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 2 -489-459-964-978 انتخاب
7- اصول و روش‌شناسی تمرین (از کودکی تا قهرمانی)
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:خسرو ابراهیم ؛ مترجم:هاجر دشتی‌دربندی - یزدانی - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 0 -1-92374-964 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 344 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1391 - 3000 نسخه - 110000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 344 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزشی قلبی - عروقی (پیشرفته)
نويسنده:دنیس‌ال. اسمیت ؛ نويسنده:بو فرنهال ؛ مترجم:عباسعلی گائینی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 324 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 90000 ریال - 2 -838-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9