لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (63)
تالیف (11)
ترجمه (79)
تهران (85)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (90) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - دنیای ‌حرکت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 964-96556-2-X انتخاب
2- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
3- بیوشیمی ورزش
نويسنده:واسیلیس موگیوس ؛ مترجم:حمید رسولی‌نژاد ؛ مترجم:عبدالمجید حسینی - آشیان - 476 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 0 -97-7518-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء معینی - مبتکران - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
5- آنتی‌اکسیدان‌ها سپر دفاعی ورزشکار
نويسنده:الهه ملکیان‌فینی - مرسل - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -410-972-964-978 انتخاب
6- اصول ورزش و تغذیه ورزشی
نويسنده:ماری دانفورد ؛ مترجم:محمدرضا اسد ؛ مترجم:فرح حدادی - حتمی - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 349000 ریال - 7 -59-6904-600-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزشی (انرژی و تغذیه)
نويسنده:ویلیام‌دی. مک‌آردل ؛ نويسنده:فرانک کچ ؛ نويسنده:ویکتور کچ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 618 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 2 -489-459-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزشی کاربردی
نويسنده:مجید کاشف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -830-530-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
10- راهنمای آزمایشگاهی سنجش آمادگی جسمانی و توصیه‌های تمرینی
نويسنده:ادمونداو آسه‌ودو ؛ نويسنده:مایکل استارک ؛ مترجم:مهدیه ملانوری‌شمسی - حتمی - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 65000 ریال - 8 -46-5751-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9