لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (25)
تالیف (19)
ترجمه (73)
تهران (77)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (92) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیک‌های شگفت‌انگیز پرورش اندام: تمرینات حرفه‌ای، چگونگی برنامه تمرینات
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -59-7356-600-978 انتخاب
2- تمرینات قدرتی و توانی برای تمام سنین
مترجم:محمدحسن علمازاده - توپ - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -54-7350-600-978 انتخاب
3- آناتومی تمرینات قدرتی در پرورش اندام
نويسنده:فردریک دلاویر ؛ مترجم:مه‌پری قاسم‌نژاد ؛ مترجم:سعیده ایرانی‌صفت - نشر ورزش،بامداد کتاب - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -66-5796-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف پرورش اندام، یا، آناتومی تمرین قدرت (عضلات شانه)
نويسنده:فردریک دولاویه ؛ مترجم:یوسف کریمی - یوسف کریمی - 24 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 -5509-06-964 انتخاب
5- برنامه تمرینات پرورش اندام MI40
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -78-7356-600-978 انتخاب
6- برنامه‌ها و سیستم‌های تمرینی پیشرفته در پرورش اندام: آناتومی عضلات، تشریح حرکات تمرینی ...
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 8 -06-5750-964-978 انتخاب
7- آناتومی تمرینات قدرتی در پرورش اندام
نويسنده:فردریک دلاویر ؛ مترجم:مه‌پری قاسم‌نژاد ؛ مترجم:سعیده ایرانی‌صفت - نشر ورزش،بامداد کتاب - 208 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 590000 ریال - 7 -66-5796-600-978 انتخاب
8- یوگا با وزنه
نويسنده:آنتونی کاریلو ؛ مترجم:سیده‌زهرا حسینی‌سیسی ؛ مترجم:نجمه نژادصاحبی - کیمیاگران سپاهان - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 8 -8-95961-600-978 انتخاب
9- تمرینات قدرتی برای ورزش‌ها: طراحی برنامه تمرین
نويسنده:ویلیام‌جی. کرامر ؛ مترجم:علی گرزی ؛ نويسنده:کیجو هاکینن - نشر ورزش - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -56-5796-600-978 انتخاب
10- تمرینات قدرتی ویژه: دستورالعمل‌های کاربردی برای مربیان
نويسنده:یوری‌وی ورخوشانسکی ؛ مترجم:محمدرضا حامدی‌نیا ؛ مترجم:کاظم خدایی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 175000 ریال - 2 -032-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10