ابزار وبمستر

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (16)
تاليف (41)
ترجمه (0)
تهران (40)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (7)
تعداد يافت شده (41) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)
محمدجعفر حبیب‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1000 نسخه - 40000 ريال - 4 -368-530-964-978 انتخاب
2- بررسی امکان تحقق جرائم علیه اموال مشاع
ساهره محمودی ؛ ويراستار:شهرام وندنوروز - راز نهان - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ريال - 6 -1-99087-622-978 انتخاب
3- خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران
محمدجعفر حبیب‌زاده ؛ ويراستار:سیددرید موسوی‌مجاب ؛ ويراستار:آتوما فروهی - دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 10000 ريال - 964-6213-57-X انتخاب
4- تجزیه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر
امیررضا سادات‌باریکانی ؛ شهرام سلطانی - خرسندی - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 100000 ريال - 0 -031-114-600-978 انتخاب
5- حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)
محمدجعفر حبیب‌زاده - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 500 نسخه - 70000 ريال - 4 -368-530-964-978 انتخاب
6- تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی
مجید قنبری ؛ مقدمه:محمدصالح ولیدی ؛ مقدمه:ایرج گلدوزیان - نوآور - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 32000 ريال - 5 -31-5514-600-978 انتخاب
7- شرط عدوان در دعاوی تصرف عدوانی و غصب
منصور عشق‌پور - بهنامی - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 130000 ريال - 5 -070-323-600-978 انتخاب
8- تحلیلی بر فروش مال غیر در حقوق ایران
مهدیه زعفری‌زاده - پندارقلم - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 2 -41-9903-600-978 انتخاب
9- حقوق جزای اختصاصی 2: بر اساس کتاب حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی
علی پورحسن‌سنگری - سیمیا - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 20000 ريال - 4 -90-5411-600-978 انتخاب
10- مشروعیت مال در جرایم علیه اموال و مالکیت (بررسی فقهی، حقوقی و مطالعه تطبیقی)
آرش دشتی - جاودانه،جنگل - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 9 -560-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]