لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حرکت‌شناسی مفاصل تنه و ستون فقرات (کینزیولوژی)
نويسنده:ابراهیم‌آدالبرت کاپانچی ؛ مترجم:علی‌قلی سبحانی ؛ مترجم:حسن آذری - دنیای هنر - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 13500 ریال - 4 -28-6943-964 انتخاب
2- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - ارجمند،کتاب ارجمند،نسل فردا - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 5100 نسخه - 199000 ریال - 3 -4-90895-600-978 انتخاب
3- حرکت‌شناسی مفاصل تنه و ستون فقرات (کینزیولوژی)
نويسنده:ابراهیم‌آدالبرت کاپانچی ؛ مترجم:علی‌قلی سبحانی ؛ مترجم:حسن آذری - دنیای هنر - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 13500 ریال - 4 -28-6943-964 انتخاب
4- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 538 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 2200 نسخه - 350000 ریال - 5 -249-200-600-978 انتخاب
5- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2500 نسخه - 229000 ریال - 3 -4-90895-600-978 انتخاب
6- حرکت‌شناسی مفاصل تنه و ستون فقرات (کینزیولوژی)
نويسنده:ابراهیم‌آدالبرت کاپانچی ؛ مترجم:علی‌قلی سبحانی ؛ مترجم:حسن آذری - دنیای هنر - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -28-6943-964 انتخاب
7- آناتومی بالینی: تنه
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:علیرضا فتح‌اللهی - کتاب ارجمند - 538 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 5 -249-200-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1