لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (5)
تالیف (7)
ترجمه (6)
تهران (12)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ورزش تنیس
نويسنده:مرتضی‌علی اسماعیل‌زاده - فرهنگ بوستان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -17-2817-964-978 انتخاب
2- روند استعدادیابی در رشته‌های تنیس و بدمینتون
نويسنده:آذر هاشمی - هوشمند تدبیر،موسسه پارسا مبتکر گام اول - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 90000 ریال - 2 -71-7274-600-978 انتخاب
3- تنیس: آموزش - تمرینات - تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها: گامی به سوی موفقیت
نويسنده:جیم براون ؛ مترجم:زهرا فتحی‌رضایی ؛ مترجم:هانیه بیله‌جانی - بامداد کتاب - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -78-2585-964-978 انتخاب
4- تنیس
تدوين: آوند گرافیک - عابد - 32 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 7 -019-382-600-978 انتخاب
5- اوج تنیس
نويسنده:نیک ساویانو ؛ نويسنده:کریس اورت ؛ مترجم:سعید احمدوند - هیواسا - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -8-95174-964-978 انتخاب
6- اوج تنیس
نويسنده:نیک ساویانو ؛ نويسنده:کریس اورت ؛ مترجم:سعید احمدوند - هیواسا - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -8-95174-964-978 انتخاب
7- تنیس: آموزش - تمرینات - تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها: گامی به سوی موفقیت
نويسنده:جیم براون ؛ مترجم:زهرا فتحی‌رضایی ؛ مترجم:هانیه بیله‌جانی - بامداد کتاب - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -78-2585-964-978 انتخاب
8- تنیس
نويسنده: گروه مولفان - کتابسرا - 50 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - 2000 نسخه - 7500 ریال - 7 -59-5840-964 انتخاب
9- تنیس و قوانین آن
نويسنده:سعید ناصحی‌بشرزاده - نیکان کتاب - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -458-196-964-978 انتخاب
10- ورزش تنیس
نويسنده:مرتضی‌علی اسماعیل‌زاده - فرهنگ بوستان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 7 -17-2817-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2