لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (16)
تالیف (25)
ترجمه (8)
تهران (30)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
نويسنده:رضا راعی ؛ نويسنده:علی سعیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 6 -816-459-964-978 انتخاب
2- مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
نويسنده:رضا راعی ؛ نويسنده:علی سعیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 35500 ریال - 4 -816-459-964 انتخاب
3- مشتقات مالی: مفاهیم و ابزارها با رویکرد کاربردی
نويسنده:امیرحسین واعظ‌شهرستانی ؛ نويسنده:حمیدرضا حدادیان - آرنا - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 7 -452-356-600-978 انتخاب
4- مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
نويسنده:رضا راعی ؛ نويسنده:علی سعیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 43000 ریال - 6 -816-459-964-978 انتخاب
5- مهندسی مالی (مرجع جامع ابزار اختیار معامله)
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:جعفر جولا ؛ نويسنده:عادل افخمی - ترمه - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550 نسخه - 400000 ریال - 1 -543-978-964-978 انتخاب
6- مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
نويسنده:رضا راعی ؛ نويسنده:علی سعیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 4 -816-459-964 انتخاب
7- مهندسی - مدیریت مالی و کنترل هزینه‌ها (شرکت - پروژه)
نويسنده:عباس شیخ‌ابومسعودی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 7 -283-318-600-978 انتخاب
8- مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
نويسنده:جان هال ؛ مترجم:سجاد سیاح ؛ مترجم:علی صالح‌آبادی - بورس (وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس) - 758 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 1000000 ریال - 4 -57-7872-600-978 انتخاب
9- مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
نويسنده:رضا راعی ؛ نويسنده:علی سعیدی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 362 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 25500 ریال - 4 -816-459-964 انتخاب
10- مهندسی مالی (مرجع جامع ابزار اختیار معامله)
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:جعفر جولا ؛ نويسنده:عادل افخمی - ترمه - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 220000 ریال - 1 -543-978-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4