ابزار وبمستر

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (30)
تاليف (79)
ترجمه (18)
تهران (89)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسي و آموزشي (2)
تعداد يافت شده (97) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- اصول و مبانی بیمه در ورزش
ناصر تقی‌بیگلو ؛ حجت محمدی‌مغانی ؛ ويراستار:سیدمحمد کاشف - بامداد کتاب ،ورزش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 149000 ريال - 6 -072-206-964-978 انتخاب
2- اصول بیمه و مدیریت ریسک: بیمه‌های زندگی و درمان و مزایای بازنشستگی (ترجمه فصول یازدهم تا هجدهم)
جورج‌ای رجدا ؛ مترجم:غدیر مهدوی ؛ مترجم:مجتبی عابد - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - 930 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 270000 ريال - 7 -40-7648-600-978 انتخاب
3- کتاب تمرین بیمه‌ای نیما
مترجم:ملیحه منصوری ؛ تصويرگر:مژگان مهتدی ؛ تصويرگر:ناهید کاظمی - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 8 -6-93826-600-978 انتخاب
4- کتاب جامع آموزش بیمه: اصول و مبانی
گردآورنده:غدیر مهدوی ؛ گردآورنده:علیرضا دقیقی‌اصلی ؛ گردآورنده:لیلی نیاکان - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - 744 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 370000 ريال - 2 -61-7648-600-978 انتخاب
5- اصول و مبانی بیمه
بهرام ممبنی - جنگل،جاودانه - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ريال - 6 -510-316-600-978 انتخاب
6- اصول بیمه در نظام بین‌الملل
ابوالفضل رحیمی ؛ حجت بهاریفر ؛ ويراستار:شهلا حسین‌زاده - هورمزد - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ريال - 7 -39-8665-600-978 انتخاب
7- بیمه‌های بازرگانی بین‌المللی
لطفعلی بخشی - اقتصاد فردا - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 600 نسخه - 100000 ريال - 1 -8-93592-964-978 انتخاب
8- اصول بنیادی بیمه
فرانسوا کویبول ؛ کنستان الیاسبرگ ؛ ابراهیم عباسی - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - 300 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 120000 ريال - 0 -23-6731-600-978 انتخاب
9- بازاریابی خدمات بیمه
طهمورث حسنقلی‌پور ؛ ويراستار:مریم ربانی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ريال - 2 -0200-02-600-978 انتخاب
10- کتاب تمرین بیمه‌ای نیما
مترجم:ملیحه منصوری ؛ تصويرگر:مژگان مهتدی ؛ تصويرگر:ناهید کاظمی - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 10000 نسخه - 8 -6-93826-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]