لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (11)
تالیف (27)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رجال کاربردی با تکیه بر سند‌شناسی
نويسنده:مهدی غلامعلی ؛ زيرنظر:روح‌الله شهیدی ؛ ويراستار:حسین صادقی‌فرد - دارالحدیث - 231 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 320000 ریال - 9 -077-207-622-978 انتخاب
2- بررسی حجیت خبر واحد و دلایل آن
نويسنده:عذری انتخابیان - عذری انتخابیان - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 5 -1793-04-964-978 انتخاب
3- شهرت‌ روایی، عملیه و فتوایی
نويسنده:محمدکاظم کاظم‌زاده ؛ نويسنده:فاطمه کاظم‌زاده ؛ نويسنده:مجتبی شایسته‌نیا - آتون کتاب - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -75-8388-600-978 انتخاب
4- تصحیح و تعویض سند
نويسنده:سیدمحمدکاظم موسوی‌نسب - اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه) - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 9 -409-542-964-978 انتخاب
5- التحریر الراقی فی تقییم اسناد کتاب الکافی
نويسنده:حسین آجرلو - نسیم تحول - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 100 نسخه - 250000 ریال - انتخاب
6- رجوع الشمس لامیرالمومنین (ع)
نويسنده:محمدجواد محمودی - حبیب - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -43-6119-964-978 انتخاب
7- کتاب الاخبار
نويسنده:علی‌بن‌محمد نوفلی ؛ مقدمه:رسول جعفریان - حبیب - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 0 -42-6119-964-978 انتخاب
8- سندشناسی: رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد روایات
نويسنده:مهدی غلامعلی ؛ ويراستار:رامین باباگل‌زاده - سازمان ‌چاپ ‌و نشر دارالحدیث - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -899-493-964-978 انتخاب
9- معیارهای شناخت احادیث ساختگی
نويسنده:قاسم بستانی ؛ ويراستار:سمانه کیامنش - رسش - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 68000 ریال - 4 -40-8049-964-978 انتخاب
10- حدیث نماها
نويسنده:محمدحسن ربانی‌بیرجندی ؛ نويسنده:رضا سلطانی‌گرد‌فرامرزی - سفیر اردهال - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 120000 ریال - 6 -102-313-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3