لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (7)
تالیف (45)
ترجمه (16)
تهران (53)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اختلالات اضطرابی، شبه‌جسمی، ساختگی و تجزیه‌ای "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
نويسنده: دپارتمان روانشناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 113000 ریال - 0 -603-335-600-978 انتخاب
2- اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان: ماهیت، رشد، درمان و پیشگیری
مترجم:رونالدام. راپی ؛ مترجم:معصومه لباسچی ؛ مترجم:آفت وفائی - استاد نتاج - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -9-99399-622-978 انتخاب
3- بررسی و ارزیابی علل اختلالات اضطرابی و مسایل جمعیت شناختی در بزرگسالان
نويسنده:حمید شیرانی ؛ ويراستار:مرضیه‌سادات جعفریان - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -555-453-600-978 انتخاب
4- درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت)، اعتیاد، اضطراب
نويسنده:عزیز محمدی ؛ نويسنده:کتایون جلیلی ؛ نويسنده:میرابراهیم سعادتی - نایاب - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -04-8611-600-978 انتخاب
5- اضطراب مرگ و سلامت روان
نويسنده:زینب دولتی - آذرین مهر - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -19-8806-600-978 انتخاب
6- آرامش در ژرفا 5: راهنمای مقابله با بیماری‌های ناشی از استرس همراه با لوح فشرده
نويسنده:کاوه بهادران ؛ نويسنده:مهرانگیز پورناصح - مهر کاویان - 136 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -09-2765-964-978 انتخاب
7- اضطراب اجتماعی: همبسته‌ها و مدلهای شناختی
نويسنده:مهدی حسنوندعموزاده - مارون - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -4-95968-600-978 انتخاب
8- اختلالات خلقی، اضطراب، اسکیزوفرنی و OCD
نويسنده:فرحید شیرازیان - سروش برتر - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -16-6291-622-978 انتخاب
9- آرامش در ژرفا 5: راهنمای مقابله با بیماری‌های ناشی از استرس همراه با لوح فشرده
نويسنده:کاوه بهادران ؛ نويسنده:مهرانگیز پورناصح - مهر کاویان - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 130000 ریال - انتخاب
10- کاهش افکار ناکارآمد با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
نويسنده:کبری غنی‌زاده‌بالدرلو - صالحیان - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -84-6045-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7