لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (7)
تالیف (45)
ترجمه (16)
تهران (53)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دارودرمانی اختلالات اضطرابی
نويسنده:سیدمهرداد مظفر - آبژ - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 3000 ریال - 1 -05-6468-600-978 انتخاب
2- اضطراب مرگ و سلامت روان
نويسنده:زینب دولتی - آذرین مهر - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 6 -19-8806-600-978 انتخاب
3- اختلالات اضطرابی: نظریه‌ها، سبب‌شناسی، درمان
نويسنده:سمیه عارف - روان‌شناسان - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 35000 ریال - 0 -50-9921-622-978 انتخاب
4- رابطه اضطراب فراگیر و کمال‌گرایی با اثر تعدیل‌کنندگی تفکر ارجاعی
نويسنده:شادی پاک‌اندیش - ترخون - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 0 -5-96835-600-978 انتخاب
5- موقعیت‌های استرس‌زا و اختلال اضطراب فراگیر
نويسنده:محسن ارزانی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - ویهان - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -42-8809-600-978 انتخاب
6- آرامش در ژرفا 5: راهنمای مقابله با بیماری‌های ناشی از استرس همراه با لوح فشرده
نويسنده:کاوه بهادران ؛ نويسنده:مهرانگیز پورناصح - مهر کاویان - 136 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -09-2765-964-978 انتخاب
7- مقایسه افکار منفی تکراری، تنظیم خلق و خودآگاهی هیجانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب تعمیم یافته و افراد عادی
نويسنده:خلیل عیسی‌زاده ؛ نويسنده:سامان پاشازاده‌ریکانی - راه دکتری - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50 نسخه - 180000 ریال - 8 -99-8132-600-978 انتخاب
8- آرامش در ژرفا 5: راهنمای مقابله با بیماری‌های ناشی از استرس همراه با لوح فشرده
نويسنده:کاوه بهادران ؛ نويسنده:مهرانگیز پورناصح - مهر کاویان - 132 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - انتخاب
9- مبارزه بی‌پایان (کاربرد درمان پذیرش و تعهد در اختلالات اضطرابی)
نويسنده:پیمان دوستی ؛ مقدمه:فریبرز درتاج - امین نگار - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 4 -4-95266-622-978 انتخاب
10- مدل شناختی اضطراب
نويسنده:آرون‌تی. بک ؛ نويسنده:گری امری ؛ نويسنده:روت گرینبرگ - دانش‌پژوهان جوان - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 7 -46-7685-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7