لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(312)
چاپ مجدد (700)
تالیف (233)
ترجمه (779)
تهران (992)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (1000)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1012) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 104 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 24 سال 1387 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 6 -100-318-964 انتخاب
2- خاطرات بچه پررو
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:شبنم خانی ؛ مترجم:علیرضا اردلان‌زاده - غنچه - 188 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 6 -30-8633-964-978 انتخاب
3- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: آن قدیم‌ها چه خوب بود!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - 216 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 6 -297-194-600-978 انتخاب
4- مزرعه‌ی سرگرمی
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - هوپا - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 8 -52-8025-600-978 انتخاب
5- آستریکس در جزیره‌ی کورس
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 5 -7-91351-964-978 انتخاب
6- بچه‌ی دست و پا چلفتی در محاصره‌ی کولاک
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:شقایق قندهاری ؛ ويراستار:فاطمه ستوده - پنجره - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 5 -260-222-964-978 انتخاب
7- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: کتاب خودآموز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - 160 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 7 -005-194-600-978 انتخاب
8- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی، کتاب طوطی - 106 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 2500 نسخه - 200000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
9- بدبیاری‌های مکس کرامبلی: آشوبی در مدرسه
نويسنده:ریچل‌رنه راسل ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - پرتقال - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 8 -314-462-600-978 انتخاب
10- خاطرات بچه‌ی دست و پا چلفتی: از خاطرات گریگ هفلی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نفیسه معتکف - هو - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 5 -17-5512-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 102