لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(745)
چاپ مجدد (381)
تالیف (1081)
ترجمه (45)
تهران (1035)
شهرستان (91)
كودك و نوجوان (647)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (1126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- The last photo
نويسنده:Smith Bernard - نیلبرگ - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
2- Two stories: start with English readers
نويسنده:D.H. Howe - وداد - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
3- City of Ashes
نويسنده:Cassandra Clare - جنگل - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - انتخاب
4- Captain underpants and the wrath of the wicked wedgie woman
نويسنده:Dav Pilkey - جنگل،سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - انتخاب
5- کالسکه بچه و دوچرخه= A pram and a bicycle
نويسنده:روت این‌ورث ؛ نويسنده:رنالد ریدت ؛ مترجم:پروین بیات - عصر روشن‌بینی - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 9 -06-2503-964 انتخاب
6- Who is Derek Jeter?
نويسنده:Gail Herman ؛ تصويرگر:Andrew Thomson - جنگل - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
7- George sees stars: level 1
نويسنده:Dave Couper - زبان آموز،معرفت - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
8- پرواز به خانه = Flying home
نويسنده:استیون رابلی ؛ مترجم:سودابه قربانخواه - ارنواز - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 6000 ریال - 964-96213-0-X انتخاب
9- Mountains
زيرنظر:مهدی شاگردی - راه دانش سبز - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
10- The selfish giant
نويسنده:Oscar Wilde ؛ تصويرگر:Scott Altmann ؛ اقتباس گر:Bill Bowler - جنگل - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 113