لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (15)
تالیف (20)
ترجمه (23)
تهران (43)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش و تمرین‌های جودو
نويسنده:جیمی پدرو ؛ مترجم: گروه‌مترجمان‌بامدادکتاب - بامداد کتاب - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -15-2585-964 انتخاب
2- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی: مجموعه سوالات و آزمون کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی
نويسنده:علیرضا امیدی ؛ نويسنده:اکبر جمشیدی - بامداد کتاب - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -24-2585-964 انتخاب
3- تمرین با وزنه: راهنمایی برای همه
نويسنده:گرانت گریفیتس ؛ مترجم:حمید طباطبایی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -08-2585-964 انتخاب
4- بدنسازی کامل برای فوتبال
نويسنده:سیجی اشمید ؛ نويسنده:باب آلخو ؛ مترجم:محمد فرامرزی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 0 -03-2585-964 انتخاب
5- هنر داوری فوتبال
نويسنده:مهدی آزادان ؛ نويسنده:مالک آزادان ؛ ويراستار:امیر مبشر - بامداد کتاب - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -16-2585-964 انتخاب
6- تمرین‌های عضلات شکم
نويسنده:کریستوفر نورریز ؛ مترجم:محمدحسین علیزاده ؛ مترجم:شاهد علیزاده - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -04-2585-964 انتخاب
7- راهنمای گام به گام SPSS برای پژوهش‌های تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:نیکوس تومانیس ؛ مترجم:اسفندیار خسروی‌زاده - بامداد کتاب - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 964-2585-09-X انتخاب
8- طب ورزشی فوتبال برای مربیان و بازیکنان
نويسنده:ادیل شامو ؛ نويسنده:ویلیام بوگر ؛ نويسنده:رابرت گرمرات - بامداد کتاب - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -29-2585-964 انتخاب
9- راهنمای گام به گام SPSS برای پژوهش‌های تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:نیکوس تومانیس ؛ مترجم:اسفندیار خسروی‌زاده - بامداد کتاب - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 964-2585-09-X انتخاب
10- تمرین‌های عضلات شکم
نويسنده:کریستوفر نورریز ؛ مترجم:محمدحسین علیزاده ؛ مترجم:شاهد علیزاده - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -04-2585-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5