لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (15)
تالیف (20)
ترجمه (23)
تهران (43)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیباچه‌ای بر حقوق ورزشی و قواعد عمومی حقوق جزا
نويسنده:البرز چلبی - بامداد کتاب - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -00-2585-964 انتخاب
2- آنچه یک مربی باید بداند: تمرینات قدرتی برای ورزشها
نويسنده:ویلیام‌جی. کرامر ؛ نويسنده:کیجو هاکینن ؛ نويسنده:آندریوسی. فرای - بامداد کتاب - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -02-2585-964 انتخاب
3- تمرین‌های عضلات شکم
نويسنده:کریستوفر نورریز ؛ مترجم:محمدحسین علیزاده ؛ مترجم:شاهد علیزاده - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 9 -04-2585-964 انتخاب
4- آموزش مقدماتی و پیشرفته پینگ پنگ
نويسنده:مهدی گیوه‌چی ؛ نويسنده:ژیلا سروش - بامداد کتاب ،ورزش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 179000 ریال - 6 -28-2585-964 انتخاب
5- هنر داوری فوتبال
نويسنده:مهدی آزادان ؛ نويسنده:مالک آزادان ؛ ويراستار:امیر مبشر - بامداد کتاب - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -16-2585-964 انتخاب
6- تمرین‌های عضلات شکم
نويسنده:کریستوفر نورریز ؛ مترجم:محمدحسین علیزاده ؛ مترجم:شاهد علیزاده - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -04-2585-964 انتخاب
7- راهنمای گام به گام SPSS برای پژوهش‌های تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:نیکوس تومانیس ؛ مترجم:اسفندیار خسروی‌زاده - بامداد کتاب - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 964-2585-09-X انتخاب
8- آموزش مقدماتی و پیشرفته پینگ پنگ
نويسنده:مهدی گیوه‌چی ؛ نويسنده:ژیلا سروش - بامداد کتاب ،ورزش - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 199000 ریال - 6 -28-2585-964 انتخاب
9- کتاب راهنمای داوری شمشیربازی
مترجم:مجید قلی‌پور - بامداد کتاب - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 7 -19-2585-964 انتخاب
10- راهنمای گام به گام SPSS برای پژوهش‌های تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:نیکوس تومانیس ؛ مترجم:اسفندیار خسروی‌زاده - بامداد کتاب - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 964-2585-09-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5