لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (5)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منطق 1
نويسنده:محمود منتظری‌مقدم - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 15000 نسخه - 16000 ریال - 9 -02-2638-964 انتخاب
2- القواعد النحویه
نويسنده:قاسم حسینی ؛ نويسنده:سیدمحمود ملکی‌اصفهانی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -00-2638-964 انتخاب
3- بداء النحو
نويسنده:غلامعلی صفایی‌بوشهری - لجنه اداره الحوزه العلمیه بقم المقدسه - 352 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 5 -04-2638-964 انتخاب
4- فقه‌آموزی و افق‌های فرارو
- مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -09-2638-964 انتخاب
5- منطق 1
نويسنده:محمود منتظری‌مقدم - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 10000 نسخه - 34000 ریال - 9 -02-2638-964 انتخاب
6- هشتمین همایش کتاب سال حوزه
تهيه و تنظيم: دبیرخانه‌کتاب‌سال‌حوزه - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 964-2638-07-X انتخاب
7- شناسه (3): معرفی کتابخانه‌های عمومی و تخصصی حوزه علمیه قم
- مرکز مدیریت حوزه علمیه قم - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 8 -08-2638-964 انتخاب
8- منطق 1
نويسنده:محمود منتظری‌مقدم - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 10000 نسخه - 26000 ریال - 9 -02-2638-964 انتخاب
9- منطق 1
نويسنده:محمود منتظری‌مقدم - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 9 -02-2638-964 انتخاب
10- بداءه التمارین
نويسنده:غلامعلی صفایی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 240 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0 -01-2638-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2