لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(188)
چاپ مجدد (162)
تالیف (162)
ترجمه (188)
تهران (349)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (350) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین جهش به سوی جنوب
نويسنده:ولادیمیرولفوویچ ژیرینوفسکی ؛ مترجم:محسن شجاعی - فرزان روز - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 5 -023-321-964 انتخاب
2- صمد بهرنگی و ماهی سیاه دانا (همراه با یادی از جلال آل احمد، بهروز دهقانی، فروغ فرخزاد، ...)
به‌اهتمام:سیروس طاهباز - فرزان روز - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 1 -087-321-964 انتخاب
3- پشت و رو
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:عباس باقری - فرزان روز - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 6000 ریال - 5 -104-321-964 انتخاب
4- ناصرخسرو، لعل بدخشان: تصویری از شاعر، جهانگرد، و فیلسوف ایرانی
نويسنده:آلیس هانسبرگر ؛ مترجم:فریدون بدره‌ای - فرزان روز - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 9 -116-321-964 انتخاب
5- نیچه و مکتب پست مدرن
نويسنده:دیو رابینسون ؛ مترجم:ابوتراب سهراب ؛ مترجم:فروزان نیکوکار - فرزان روز - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 8 -108-321-964 انتخاب
6- شعر زندان: برگزیده و شرح اشعار مسعود سعد سلمان
به‌اهتمام:پرویز اتابکی - فرزان روز - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1650 نسخه - 20000 ریال - 964-321-074-X انتخاب
7- فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی - فارسی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب
نويسنده:پرویز اتابکی - فرزان روز - 750 صفحه - (در2جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 5 -149-321-964 انتخاب
8- تبارشناسی قومی و حیات ملی
نويسنده:اسماعیل یوردشاهیان - فرزان روز - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 نسخه - 28000 ریال - 5 -118-321-964 انتخاب
9- ادبیات هند
نويسنده:لوئی رنو ؛ مترجم:سیروس ذکاء - فرزان روز - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2500 نسخه - 11000 ریال - 3 -041-321-964 انتخاب
10- در اندرون: زندگی در حرمسرای ناصرالدین شاه
نويسنده:افسانه اتحادیه ؛ مترجم:نازیلا خلخالی - فرزان روز - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 964-321-057-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35