لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(185)
چاپ مجدد (163)
تالیف (160)
ترجمه (188)
تهران (347)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (348) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین جهش به سوی جنوب
نويسنده:ولادیمیرولفوویچ ژیرینوفسکی ؛ مترجم:محسن شجاعی - نشر و پژوهش فرزان روز - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 5 -023-321-964 انتخاب
2- سنت و مدرنیسم در موسیقی ایران: گفت‌وگوهایی با موسیقیدانان معاصر ایران
نويسنده:مجید میرمنتهایی - نشر و پژوهش فرزان روز - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 19000 ریال - 5 -085-321-964 انتخاب
3- تجدید نظر طلبی از مارکس تا مائو
نويسنده:انور خامه‌ای ؛ ويراستار:میرحسین سرشار - نشر و پژوهش فرزان روز - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 2 -064-321-964 انتخاب
4- گفت‌وگو با دکتر عباس زریاب خویی (تاریخ، نظریه تاریخ، تاریخ‌نگاری)
به‌اهتمام:غلامحسین میرزاصالح - نشر و پژوهش فرزان روز - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 3 -055-321-964 انتخاب
5- اگر آسوده ماند شب ...
شاعر:حسین اکبری - نشر و پژوهش فرزان روز - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 8000 ریال - 5 -135-321-964 انتخاب
6- غزالی و اسماعیلیان: مشاجره بر سر عقل و مرجعیت در اسلام سده‌های میانه
نويسنده:فاروق متها ؛ مترجم:فریدون بدره‌ای - نشر و پژوهش فرزان روز - 170 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 16000 ریال - 9 -195-321-964 انتخاب
7- تحلیلی از هزار و یک شب
نويسنده:رابرت ایروین ؛ مترجم:فریدون بدره‌ای - نشر و پژوهش فرزان روز - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 52000 ریال - 0 -177-321-964 انتخاب
8- اجاق سرد آنجلا
نويسنده:فرانک مکورت ؛ مترجم:گلی امامی ؛ ويراستار:مژده دقیقی - نشر و پژوهش فرزان روز - 612 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 9 -052-321-964 انتخاب
9- روم و ایران: دو قدرت جهانی در کشاکش و همزیستی
نويسنده:انگلبرت وینتر ؛ نويسنده:بئاته دیگناس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - نشر و پژوهش فرزان روز - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 5 -281-321-964 انتخاب
10- ارنست سوار اتوبوس می‌شود
نويسنده:جون استیمسن ؛ تصويرگر:جان آستروپ ؛ تصويرگر:کارولین آستروپ - نشر و پژوهش فرزان روز - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 8 -223-321-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35