لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(359)
چاپ مجدد (350)
تالیف (625)
ترجمه (84)
تهران (709)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (255)
كمك درسی و آموزشی (102)

تعداد یافت شده (709) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکوای سبز (2): دریافتی از دعای ابوحمزه ثمالی
مترجم:سیدمهدی شجاعی - کتاب نیستان - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 50000 نسخه - 5500 ریال - 3 -076-337-964 انتخاب
2- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر روی دوش باد
شاعر:محمد کامرانی‌اقدام - کتاب نیستان - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 2 -264-337-964 انتخاب
3- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:علی‌اصغر واحدی‌حسینی‌نژاد - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 5 -142-337-964 انتخاب
4- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان (نوجوانان): اسب سفید خالدار
نويسنده:محمدابراهیم حسن‌بیگی - کتاب نیستان - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 964-337-193-X انتخاب
5- گزیده ادبیات معاصر: نثر ادبی
نويسنده:جواد نعیمی - کتاب نیستان - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -174-337-964 انتخاب
6- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:غلامرضا مرادی - کتاب نیستان - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 9 -140-337-964 انتخاب
7- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:همایون علیدوستی - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -136-337-964 انتخاب
8- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:حامد حجت‌خواه - کتاب نیستان - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 964-337-145-X انتخاب
9- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:امیر عاملی - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 4 -148-337-964 انتخاب
10- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:اطهر سیدموسوی - کتاب نیستان - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 7 -138-337-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 71