لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(387)
چاپ مجدد (1838)
تالیف (1549)
ترجمه (676)
تهران (2216)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (576)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (2225) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز جنگل سبز
نويسنده:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 3000 نسخه - 2500 ریال - 2 -236-430-964 انتخاب
2- از خطوط پرواز زنبوران تا خطوط وحی قرآن
نويسنده:عبدالکریم بی‌آزارشیرازی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 1950 ریال - 0 -108-430-964 انتخاب
3- هوندا: داستانی از کامیابی مدیریت ژاپنی در آمریکا
نويسنده:رابرت شوک ؛ مترجم:ایرج پاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 2000 نسخه - 6900 ریال - 8 -118-430-964 انتخاب
4- ماشینها
نويسنده:ویلیام داگن - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 3000 نسخه - 750 ریال - 0 -030-430-964 انتخاب
5- دره مه‌آلود
نويسنده:آرکادیو لوباتو ؛ مترجم:پیمان خسروی‌سامانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 1700 ریال - 6 -234-430-964 انتخاب
6- هرچه پیرمرد بکند درست است
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:ناصر ایرانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2000 نسخه - 1500 ریال - 7 -015-430-964 انتخاب
7- حواس پنجگانه: چگونه لمس می‌کنیم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 3000 نسخه - 1900 ریال - 0 -206-430-964 انتخاب
8- هیزم‌شکن و درخت تناور
مترجم:کتایون صدرنیا - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 20 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 1350 ریال - 4 -106-430-964 انتخاب
9- موش کوچولو، کجا بودی؟
نويسنده:لئو لیونی ؛ مترجم:ر. فرهنگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 4 -235-430-964 انتخاب
10- طراحی ساده و پیشرفته
نقاش:علی ذوالفقاری - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 28 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 1 -231-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 223