لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(226)
چاپ مجدد (881)
تالیف (399)
ترجمه (708)
تهران (1106)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (130)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (1107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عقل و توسعه‌یافتگی (مبانی ثابت پارادایم توسعه)
نويسنده:محمود سریع‌القلم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 6200 ریال - 8 -069-445-964 انتخاب
2- آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی
نويسنده:سعید آصف‌زاده ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ ويراستار:بابک حسینی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 6 -042-445-964 انتخاب
3- نظریه سیستمها
نويسنده:دانیل دوران ؛ مترجم:محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 3600 ریال - 0 -062-445-964 انتخاب
4- رشد ادبیات: ادبیات باستانی اروپا
نويسنده:اچ.مونرو چادویک ؛ نويسنده:ان.کرشاو چادویک ؛ مترجم:فریدون بدره‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 844 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 8 -041-445-964 انتخاب
5- پراگماتیسم
نويسنده:ویلیام جیمز ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان ؛ ويراستار:فریدون بدره‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 222 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 8 -038-445-964 انتخاب
6- دیوان عطار
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ به‌اهتمام:تقی تفضلی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 924 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1376 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 6 -025-445-964 انتخاب
7- سرگذشت فاجعه‌آمیز کره زمین
نويسنده:ایگورآلکساندروویچ رزانوف ؛ مترجم:غلامعلی تقی‌زاده - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 6 -056-445-964 انتخاب
8- خداوندان اندیشه سیاسی: از ماکیاولی تا بنتم
نويسنده:ویلیام‌تامس جونز ؛ مترجم:علی رامین - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1100 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 2 -058-445-964 انتخاب
9- محیط زیست
نويسنده:ژاک ورنیه ؛ مترجم:گیلدا ایروانلو ؛ ويراستار:نازیلا خلخالی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 7 -064-445-964 انتخاب
10- گلچینی از نامورنامه باستان شاهنامه فردوسی
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 -059-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 111