لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(199)
چاپ مجدد (337)
تالیف (386)
ترجمه (150)
تهران (530)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (55)

تعداد یافت شده (536) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد مهندسی، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه‌های صنعتی
نويسنده:محمدمهدی اسکونژاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1378 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 3 -003-463-964 انتخاب
2- زمین‌شناسی عمومی
نويسنده:سیروس شفیقی ؛ نويسنده:حسن مدنی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1378 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 0 -013-463-964 انتخاب
3- تحلیل ماشینهای الکتریکی با روش عناصر محدود
نويسنده:شاپاردجی. سالون ؛ مترجم:مجتبی میرسلیم ؛ مترجم:عارف درودی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 500 نسخه - 13000 ریال - 6 -105-463-964 انتخاب
4- مدیریت کیفی جامع در عمل
نويسنده:جان پایک ؛ نويسنده:ریچارد بارنز ؛ مترجم:محمدحسین سلیمی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 1500 نسخه - 16000 ریال - 0 -027-463-964 انتخاب
5- حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید
نويسنده:بهمن خستو - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 766 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 6 -119-463-964 انتخاب
6- حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، تبرید
نويسنده:بهمن خستو - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 766 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 964-463-120-X انتخاب
7- مجموعه چکیده مقالات یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران28و29بهمن ماه1382
ويراستار:ناصر فتورائی ؛ ويراستار:فرزاد توحیدخواه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -226-463-964 انتخاب
8- مصالح ساختمانی
نويسنده:محمدکریم طباطبائی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 0 -092-463-964 انتخاب
9- آب‌بندها، انواع، استانداردها و نصب
نويسنده:حسن رحیم‌زاده - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 500 نسخه - 4000 ریال - 0 -223-463-964 انتخاب
10- طراحی و محاسبه سازه‌های بتن مسطح
نويسنده:علیرضا رهایی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1500 نسخه - 43000 ریال - 6 -220-463-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 54