لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(100)
چاپ مجدد (362)
تالیف (403)
ترجمه (59)
تهران (462)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (462) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهرک الفبا
نويسنده:فردوس حاجیان ؛ نويسنده:فریبا قاسمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1381 - 30000 نسخه - 5000 ریال - 0 -005-476-964 انتخاب
2- شهید باهنر در قلمرو اندیشه و رفتار: بررسی سیره نظری و عملی دانشمند شهید دکتر محمدجواد باهنر در...
نويسنده:حمیدرضا علوی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 7 -007-476-964 انتخاب
3- کتابشناسی شهید دکتر محمد جواد باهنر
گردآورنده:رضا دیبا ؛ گردآورنده:شهرام اصغرنیا ؛ زيرنظر: دفترتدوین‌ونشرآثارشهیدباهنر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 574 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 9 -006-476-964 انتخاب
4- امریکا و فاجعه جهانی
نويسنده:حمید مولانا ؛ به‌اهتمام:کریم فیضی ؛ به‌اهتمام:عادله فیضی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 3 -043-476-964 انتخاب
5- جوان از نظر عقل و احساسات
نويسنده:رضا فلسفی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 9 -085-476-964 انتخاب
6- از عمق چاه تا اوج ماه: تفسیر سوره یوسف اخلاق عملی برای جوانان: روانشناسی اخلاقی، حکمت و احکام و ...
نويسنده:عبدالکریم بی‌آزارشیرازی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی،نورافشان - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 4 -017-476-964 انتخاب
7- شرح و تفسیر دعای مکارم اخلاق
نويسنده:محمدتقی فلسفی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 532 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 1000 نسخه - 3 -088-476-964 انتخاب
8- معاد از نظر روح و جسم
نويسنده:محمدتقی فلسفی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 366 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -070-476-964 انتخاب
9- نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی
نويسنده:محمدرضا مهدوی‌کنی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 716 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1382 - 2000 نسخه - 8 -063-476-964 انتخاب
10- اخلاق از نظر همزیستی و ارزشهای انسانی
نويسنده:محمدتقی فلسفی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 420 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 500 نسخه - 27000 ریال - 9 -068-476-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 47