لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (55)
تالیف (18)
ترجمه (50)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تشکیل دولت ملی در ایران: حکومت آق قوینلو و ظهور دولت صفوی
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - 230 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 2 -021-487-964 انتخاب
2- استقرای ریاضی
نويسنده:ایلیاساموییلویچ سومینسکی ؛ نويسنده:لیدیاایوانونا گولووینا ؛ نويسنده:ایساک‌مویسی‌یویچ یاگلوم - خوارزمی - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 0 -019-487-964 انتخاب
3- تکامل فیزیک
نويسنده:آلبرت اینشتین ؛ نويسنده:لئوپولد اینفلد ؛ مترجم:احمد آرام - خوارزمی - 276 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 13500 ریال - 5 -025-487-964 انتخاب
4- تئوری اعداد: 250 مساله حساب
نويسنده:واتسلاو سرپینسکی ؛ مترجم:پرویز شهریاری - خوارزمی - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -007-487-964 انتخاب
5- مسائل مسابقات فیزیک
نويسنده:سه‌من‌اوستیموویچ گونچارنکو ؛ مترجم:غضنفر بازرگان - خوارزمی - 700 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 3 سال 1378 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 1 -027-487-964 انتخاب
6- نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت
نويسنده:سیدحسین نصر - خوارزمی - 486 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 4 -020-487-964 انتخاب
7- فیزیک و واقعیت
نويسنده:آلبرت اینشتین ؛ مترجم:محمدرضا خواجه‌پور - خوارزمی - 364 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 5 -008-487-964 انتخاب
8- نسبیت: نظریه خصوصی و عمومی و مفهوم نسبیت
نويسنده:آلبرت اینشتین ؛ مترجم:محمدرضا خواجه‌پور - خوارزمی - 388 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 6 -033-487-964 انتخاب
9- تاریخ جنگ پلوپونزی
نويسنده: توسیدید ؛ مترجم:محمدحسن لطفی - خوارزمی - 532 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 9 -023-487-964 انتخاب
10- مسائل فلسفه
نويسنده:برتراند راسل ؛ مترجم:منوچهر بزرگمهر - خوارزمی - 204 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -018-487-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7