لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (55)
تالیف (18)
ترجمه (50)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ آلمانی - فارسی: بیش از سی‌هزار واژه زبان آلمانی معاصر و همین تعداد تعبیرات و اصطلاحات جاری
تدوين:فرامرز بهزاد - خوارزمی - 1060 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 11000 نسخه - 100000 ریال - 8 -046-487-964 انتخاب
2- تشکیل دولت ملی در ایران: حکومت آق قوینلو و ظهور دولت صفوی
نويسنده:والتر هینتس ؛ مترجم:کیکاووس جهانداری - خوارزمی - 230 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 2 -021-487-964 انتخاب
3- استقرای ریاضی
نويسنده:ایلیاساموییلویچ سومینسکی ؛ نويسنده:لیدیاایوانونا گولووینا ؛ نويسنده:ایساک‌مویسی‌یویچ یاگلوم - خوارزمی - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 0 -019-487-964 انتخاب
4- تکامل فیزیک
نويسنده:آلبرت اینشتین ؛ نويسنده:لئوپولد اینفلد ؛ مترجم:احمد آرام - خوارزمی - 276 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 13500 ریال - 5 -025-487-964 انتخاب
5- تئوری اعداد: 250 مساله حساب
نويسنده:واتسلاو سرپینسکی ؛ مترجم:پرویز شهریاری - خوارزمی - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -007-487-964 انتخاب
6- مسائل مسابقات فیزیک
نويسنده:سه‌من‌اوستیموویچ گونچارنکو ؛ مترجم:غضنفر بازرگان - خوارزمی - 700 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 3 سال 1378 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 1 -027-487-964 انتخاب
7- نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت
نويسنده:سیدحسین نصر - خوارزمی - 486 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1378 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 4 -020-487-964 انتخاب
8- فیزیک و واقعیت
نويسنده:آلبرت اینشتین ؛ مترجم:محمدرضا خواجه‌پور - خوارزمی - 364 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 5 -008-487-964 انتخاب
9- نسبیت: نظریه خصوصی و عمومی و مفهوم نسبیت
نويسنده:آلبرت اینشتین ؛ مترجم:محمدرضا خواجه‌پور - خوارزمی - 388 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 5500 نسخه - 20000 ریال - 6 -033-487-964 انتخاب
10- تاریخ جنگ پلوپونزی
نويسنده: توسیدید ؛ مترجم:محمدحسن لطفی - خوارزمی - 532 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 9 -023-487-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7