لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (163)
تالیف (67)
ترجمه (148)
تهران (5)
شهرستان (210)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (215) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انتخاب مواد برای طراحی مهندسی
نويسنده:محمود فرق ؛ مترجم:علی حائریان‌اردکانی ؛ مترجم:محسن حدادسبزوار - دانشگاه فردوسی مشهد - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 1000 نسخه - 22800 ریال - 9 -13-5782-964 انتخاب
2- معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن
گردآورنده:محمدرضا طوسی ؛ گردآورنده:علی وحیدیان‌کامیاد - دانشگاه فردوسی مشهد - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 964-5782-49-X انتخاب
3- تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن
نويسنده:داگلاس بیتس ؛ نويسنده:دونالد واتس ؛ مترجم:حجت رضایی‌پژند - دانشگاه فردوسی مشهد - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 1 -48-5782-964 انتخاب
4- راهنمای تغذیه در ورزش
نويسنده:مریلین‌شاپ پیترسون ؛ نويسنده:کیت پیترسون ؛ مترجم:پروانه دادبخش - دانشگاه فردوسی مشهد - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -05-5782-964 انتخاب
5- تغذیه دام نوین (جلد 1997 میلادی)
مترجم:ابوالقاسم گلیان ؛ مترجم:حسن کرمانشاهی ؛ مترجم:محسن دانش‌مسگران - دانشگاه فردوسی مشهد - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 6 -85-5782-964 انتخاب
6- انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی
نويسنده:حسین رزمجو - دانشگاه فردوسی مشهد - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 0 -91-5782-964 انتخاب
7- فیزیک ابر رساناها: آشنایی با مبانی و کاربردها
مترجم:ناصر تجبر - دانشگاه فردوسی مشهد - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 3 -02-5782-964 انتخاب
8- مواد و فرآیندهای تولید
نويسنده:ارنست‌پل دوگارمو ؛ نويسنده:تمپل بلک ؛ نويسنده:رونالد کوسر - دانشگاه فردوسی مشهد - 280 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 0 -60-5782-964 انتخاب
9- رازهای خلق یک شاهکار ادبی: تحقیقی در نثر فارسی - تحلیلی از سفرنامه ناصرخسرو
نويسنده:عباسقلی محمدی - دانشگاه فردوسی مشهد - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 8 -36-5782-964 انتخاب
10- مواد و فرآیندهای تولید
نويسنده:ارنست‌پل دوگارمو ؛ نويسنده:تمپل بلک ؛ نويسنده:رونالد کوسر - دانشگاه فردوسی مشهد - 600 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 9 -58-5782-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22