لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (19)
تالیف (13)
ترجمه (28)
تهران (41)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:گیسو پارسای - اکباتان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 5 -00-5788-964 انتخاب
2- چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:گیسو پارسای - اکباتان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 5 -00-5788-964 انتخاب
3- مجموعه دانستنی‌های بیمه: دانستنی‌های بیمه حوادث اجباری، اختیاری، انفرادی، خانواده، گروهی
نويسنده:علی‌اعظم محمدبیگی ؛ نويسنده:مفید امینی - اکباتان - 96 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -21-5788-964 انتخاب
4- آرزوهای بر باد رفته: با مقدمه‌ای در راهنمائی به نویسندگان و مترجمان
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:سعید نفیسی - اکباتان - 740 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 964-5788-34-X انتخاب
5- چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:گیسو پارسای - اکباتان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 6000 نسخه - 8000 ریال - 5 -00-5788-964 انتخاب
6- چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:گیسو پارسای - اکباتان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 5 -00-5788-964 انتخاب
7- چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:گیسو پارسای - اکباتان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 5 -00-5788-964 انتخاب
8- ایران باستان، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم
نويسنده:حسن پیرنیا - اکباتان - 874 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2100 نسخه - 4 -06-5788-964 انتخاب
9- ایران باستان، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم
نويسنده:حسن پیرنیا - اکباتان - 1046 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2100 نسخه - 6 -05-5788-964 انتخاب
10- ایران باستان، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم
نويسنده:حسن پیرنیا - اکباتان - 930 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2100 نسخه - 2 -07-5788-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5