لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (2)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تری‌لوژی کشتن (مجموعه داستان)
مترجم:عباس ساقعلی - نشر درمانگر - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 964-5911-15-X انتخاب
2- همچون رویائی آشفته (مجموعه‌ی دو نمایش‌نامه و پنج داستان)
نويسنده:هاینریش بول ؛ مترجم:عباس ساقعلی - درمانگر - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 6 -17-5911-964 انتخاب
3- طریقت زیبائی بانوان: شیوه‌های مراقبت از پوست و تقویت شادابی و زیبایی، تمرینات تناسب بدن و ...
نويسنده: گروه‌مولفان‌و‌مترجمان‌نشر‌درمانگر - نشر درمانگر - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 8 -16-5911-964 انتخاب
4- عبور بی‌عارضه: شیوه‌های شناخت و رفع اضطراب
- درمانگر - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 2 -05-5911-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1