لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (96)
تالیف (102)
ترجمه (51)
تهران (152)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (153) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندازه‌گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش
نويسنده:لوئل‌اوگاست شوئر ؛ مترجم:حمزه گنجی - بعثت - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 7 -07-6067-964 انتخاب
2- پویائی‌های گروه: "مبانی نظری و راهبردهای عملی"
نويسنده:فرهاد ماهر - بعثت - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 0 -05-6067-964 انتخاب
3- اندازه‌گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش
نويسنده:لوئل‌اوگاست شوئر ؛ مترجم:حمزه گنجی - بعثت - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 7 -07-6067-964 انتخاب
4- کاربرد روان‌شناسی در تدریس: روان‌شناسی پرورشی و یادگیری
نويسنده:لیونورام.تی. درویل ؛ مترجم:محمد پارسا - بعثت - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 4 -34-6067-964 انتخاب
5- روانشناسی رشد (1 و 2)
نويسنده:جیمزویلفرید وندرزندن ؛ مترجم:حمزه گنجی - بعثت - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 8 -15-6067-964 انتخاب
6- اندازه‌گیری و ارزشیابی در آموزش و پرورش
نويسنده:لوئل‌اوگاست شوئر ؛ مترجم:حمزه گنجی - بعثت - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1377 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 7 -07-6067-964 انتخاب
7- دیوان اسرار: کلیات اشعار فارسی حاج ملاهادی سبزواری
مصحح:سیدحسن امین - بعثت - 696 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -57-6067-964 انتخاب
8- شرح دعای سحر
نويسنده:محمدعلی صالح‌غفاری - بعثت - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -55-6067-964 انتخاب
9- روانشناسی بالینی: مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص به انضمام: الگوی مصاحبه بالینی، تست افسردگی بک، مقیاس اضطراب کتل
نويسنده:میشل پرون-بورلی ؛ نويسنده:روژه پرون ؛ مترجم:پریرخ دادستان - موسسه انتشارات بعثت - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -20-6067-964 انتخاب
10- راهنمای درس توسعه تجارب معلمی (تمرین معلمی)
نويسنده:صادق زلفی‌زمهریر - موسسه انتشارات بعثت - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 4 -79-6067-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16