لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(65)
چاپ مجدد (83)
تالیف (21)
ترجمه (127)
تهران (148)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (81)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (148) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامه به خوناب: نوشته سالهای 62 تا 65
نويسنده:رضا جولایی - جویا - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 6 -30-6092-964 انتخاب
2- مرغ خندان
نويسنده:علی سلامی - جویا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 6 -30-6092-964 انتخاب
3- علاء‌الدین و چراغ جادو
نويسنده:جان پیشنس ؛ مترجم:کامیار جولایی - جویا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 964-6092-87-X انتخاب
4- رامسس، فرزند خورشید
نويسنده:کریستیان ژاک ؛ مترجم:شهین نوروزی‌باستانی - جویا - 506 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 0 -50-6092-964 انتخاب
5- رامسس، فرزند خورشید
نويسنده:کریستیان ژاک ؛ نويسنده:شهین نوروزی‌باستانی - جویا - 1140 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 9 -51-6092-964 انتخاب
6- ماه رمضون چه خوبه
شاعر:سمیرا قاسمی ؛ نقاش:سمانه قاسمی - جویا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 6 -58-6092-964 انتخاب
7- عشق با بیگانه: خاطرات یک خانم آلمانی از عشق و ازدواج در ایران
نويسنده:شهین نوروزی‌باستانی - جویا - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 3 -23-6092-964 انتخاب
8- عشقها و خاطرات کلئوپاترا
نويسنده:مارگارت جورج ؛ مترجم:کامیار جولایی - جویا - 936 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 8 -60-6092-964 انتخاب
9- جهان عجایب
مترجم:ارغوان جولایی ؛ مترجم:شهکام جولایی - جویا - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -31-6092-964 انتخاب
10- سفیدبرفی و گل سرخ
نويسنده:جنی ویلیامز ؛ مترجم:شهین نوروزی‌باستانی - جویا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 5 -19-6092-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15