لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (49)
تالیف (91)
ترجمه (20)
تهران (5)
شهرستان (106)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم سیستم عامل
نويسنده:آبراهام سیلبرشاتس ؛ نويسنده:پیتر گالوین ؛ مترجم:عبدالحسین زارعی‌نیا - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - 532 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 37500 ریال - 964-6098-69-X انتخاب
2- مدیریت رفتار گروهی
نويسنده:علی نصراصفهانی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 5 -18-6098-964 انتخاب
3- اقتصاد آموزش و پرورش
نويسنده:مصطفی عمادزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1385 - 5000 نسخه - 24000 ریال - 0 -01-6098-964 انتخاب
4- اصول پرورش ماهیان گرم آبی
نويسنده:محمدتقی معینیان - جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی) - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 1 -06-6098-964 انتخاب
5- باکتریها و مکانیسم بیماری‌زایی آنها
نويسنده:روحا کسری‌کرمانشاهی ؛ نويسنده:آرزو توکلی - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -40-6098-964 انتخاب
6- رویکردهای نوین در رفتار سازمانی "روانشناسی و مدیریت"
نويسنده:علی نصراصفهانی - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 2 -45-6098-964 انتخاب
7- نمایه‌ها و کاربرد آنها در شناسایی پستانداران
تهيه و تنظيم:صادق خالق‌زاده‌بیگ ؛ ويراستار:غلامرضا نادری‌بنی - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 6 -43-6098-964 انتخاب
8- سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
نويسنده:مسعود امیدیان - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 7000 ریال - 8 -42-6098-964 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی گروههای کوچک
نويسنده:مهدی ادیبی‌سده - جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 4 -44-6098-964 انتخاب
10- تجارت الکترونیک در هزاره سوم
نويسنده:علی صنایعی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 964-6098-41-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12