لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (137)
تالیف (57)
ترجمه (156)
تهران (213)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (213) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سالهای پرآشوب: پژوهشی در تاریخ معاصر ایران بر بنیاد اسناد از ...: ستون پنجم آلمان در ایران
نويسنده:انور خامه‌ای - فرزان روز - 256 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 13000 ریال - 5 -84-6138-964 انتخاب
2- برندگان جایزه نوبل از آغاز تاکنون
مترجم:هرمز همایون‌پور - فرزان روز - 490 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 1 -55-6138-964 انتخاب
3- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فرزان روز - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1380 - 5500 نسخه - 8 -09-6138-964 انتخاب
4- چهره‌هایی در یک آینه (خاطرات اشرف پهلوی)
مترجم:هرمز عبداللهی - فرزان روز - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 17500 ریال - 6 -61-6138-964 انتخاب
5- لبه تیغ
نويسنده:‌ویلیام‌سامرست موام ؛ مترجم:مهرداد نبیلی - کتاب روز - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 1650 نسخه - 24000 ریال - 4 -93-6138-964 انتخاب
6- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فرزان روز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1381 - 5500 نسخه - 9000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
7- زندگی کوتاه است: نامه‌ای به قدیس آوگوستین
نويسنده:یوستین گوردر ؛ مترجم:گلی امامی - فرزان روز - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 1650 نسخه - 8500 ریال - 6 -75-6138-964 انتخاب
8- زندگی کوتاه است: نامه‌ای به قدیس آوگوستین
نويسنده:یوستین گوردر ؛ مترجم:گلی امامی - فرزان روز - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 1650 نسخه - 10000 ریال - 6 -75-6138-964 انتخاب
9- دریا، پری، کاکل‌زری
شاعر:گلی ترقی - فرزان روز - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5500 نسخه - 10000 ریال - 5 -67-6138-964 انتخاب
10- جنگ و صلح (متن خلاصه)
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ تدوين:ادموند فولر ؛ مترجم:مصباح خسروی - فرزان روز - 532 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 0 -78-6138-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22