لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (95)
تالیف (72)
ترجمه (104)
تهران (176)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (134)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (176) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اولین ماههای زندگی کودک شما
نويسنده:آن یلاند ؛ مترجم:سیدمحمد اصغری ؛ ويراستار:فروزنده سعادتمند - نشر پنجره - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 9 -47-6353-964 انتخاب
2- پنجره‌های آسمانی (زندگی پیامبران در قرآن): حضرت یونس (ع)، حضرت زکریا و یحیی (ع)، حضرت عیسی (ع)، حضرت محمد (ص)
نويسنده:حمدی زمزم ؛ مترجم:محسن عابدی ؛ بازنويسي:ناصر نادری - پنجره - 40 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3500 نسخه - 6000 ریال - 0 -94-6353-964 انتخاب
3- پنجره‌های آسمانی (زندگی پیامبران در قرآن): حضرت آدم (ع)، حضرت نوح (ع)، حضرت هود (ع)، حضرت صالح (ع)
نويسنده:حمدی زمزم ؛ مترجم:محسن عابدی ؛ بازنويسي:ناصر نادری - پنجره - 40 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3500 نسخه - 6000 ریال - 6 -91-6353-964 انتخاب
4- پنجره‌های آسمانی (زندگی پیامبران در قرآن): حضرت شعیب (ع)، حضرت موسی (ع)، حضرت داوود (ع)، حضرت سلیمان (ع)
نويسنده:حمدی زمزم ؛ مترجم:محسن عابدی ؛ بازنويسي:ناصر نادری - پنجره - 48 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3500 نسخه - 6000 ریال - 2 -93-6353-964 انتخاب
5- پنجره‌های آسمانی (زندگی پیامبران در قرآن): حضرت ابراهیم (ع)، حضرت اسماعیل(ع)، حضرت یعقوب(ع)، حضرت یوسف(ع)
نويسنده:حمدی زمزم ؛ بازنويسي:ناصر نادری ؛ مترجم:محسن عابدی - پنجره - 40 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3500 نسخه - 6000 ریال - 4 -92-6353-964 انتخاب
6- آموزش آداب معاشرت به کودکان و نوجوانان
نويسنده:داگمارفون کرام ؛ مترجم:سپیده خلیلی - پنجره - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -71-6353-964 انتخاب
7- باران مهربانی: جنگ تبوک - برائت - آخرین حج - رحلت پیامبر
نويسنده:کریمان حمزه ؛ مترجم:محسن عابدی ؛ بازنويسي:شهرام شفیعی - موسسه نشر پنجره - 48 صفحه - (در10جلد ) - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -39-6353-964 انتخاب
8- باران مهربانی: عمره قضا - حادثه شگفت - جنگ حنین
نويسنده:کریمان حمزه ؛ مترجم:محسن عابدی ؛ بازنويسي:شهرام شفیعی - موسسه نشر پنجره - 56 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 964-6353-38-X انتخاب
9- باران مهربانی: دعوت آشکار - هجرت به حبشه - محاصره
نويسنده:کریمان حمزه ؛ مترجم:محسن عابدی ؛ بازنويسي:شهرام شفیعی - موسسه نشر پنجره - 64 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -18-6353-964 انتخاب
10- باران مهربانی: معراج - هجرت پیامبر - تشکیل حکومت اسلامی
نويسنده:کریمان حمزه ؛ مترجم:محسن عابدی ؛ بازنويسي:شهرام شفیعی - موسسه نشر پنجره - 72 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 7 -34-6353-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18