لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (60)
تالیف (27)
ترجمه (78)
تهران (105)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کسی راز مرا داند ...
نويسنده:محمدرئوف مرادی ؛ ويراستار:اشرف باقری - حمیدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 7 -15-6516-964 انتخاب
2- من و تو ما بودیم
شاعر:پیمان مویدی - حمیدا - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1100 نسخه - 9500 ریال - 1 -21-6516-964 انتخاب
3- دوستی با خدا: گفت و گویی نامتعارف
نويسنده:نیل‌دانلد والش ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 6 -38-6516-964 انتخاب
4- زندگی پس از مرگ
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 1 -35-6516-964 انتخاب
5- زندگی پس از مرگ
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 1 -35-6516-964 انتخاب
6- نیمه تاریک وجود: توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابید
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 3300 نسخه - 26000 ریال - 2 -43-6516-964 انتخاب
7- نیمه تاریک وجود: توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابید
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 2 -43-6516-964 انتخاب
8- مساله‌ی کردستان در ترکیه و عراق
نويسنده:اسماعیل بشیکچی ؛ مترجم:محمدرئوف مرادی ؛ ويراستار:اشرف باقری - حمیدا - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -18-6516-964 انتخاب
9- ترکیه، دموکراسی و کردها
نويسنده:علی بدرخانی - حمیدا - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 8500 ریال - 7 -46-6516-964 انتخاب
10- راز سایه: توان سرزندگی با تعبیری نو از داستان زندگی
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 16000 ریال - 9 -59-6516-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11