لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (38)
تالیف (38)
ترجمه (43)
تهران (1)
شهرستان (80)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابخانه و کتابداری: مقالاتی در توسعه مفاهیم و تاریخ "مجموعه مقالات و اسناد"
نويسنده:احمد شعبانی - نشر پرسش - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 4400 نسخه - 18000 ریال - 5 -38-6629-964 انتخاب
2- تفسیر و تحلیل بر سیمای هنرمند در جوانی [اثر جیمز جویس]
نويسنده:کریستوفر هانسون ؛ مترجم:اصغر جویا - نشر پرسش - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 8000 ریال - 5 -72-6629-964 انتخاب
3- تاریخ مبارک غازانی: داستان غازان‌خان
نويسنده: رشیدالدین‌فضل‌الله ؛ به‌اهتمام:کارل یان - پرسش - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5500 نسخه - 42000 ریال - 6 -32-6629-964 انتخاب
4- نیست انگاری اروپایی
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ نويسنده:مارتین هیدگر ؛ نويسنده:امیل کترینگ - پرسش - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5500 نسخه - 17000 ریال - 6 -01-6629-964 انتخاب
5- روان‌درمانی و مشاوره خانواده (برای مشاوران و روان‌شناسان بالینی)
نويسنده:ناصر یوسفی ؛ باهمكاري:یوسفعلی عطاری - نشر پرسش - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 8000 نسخه - 15000 ریال - 9 -53-6629-964 انتخاب
6- شیمی پلیمر
نويسنده:ام.ای. کاود ؛ مترجم:داریوش حاجی‌حیدری - نشر پرسش - 188 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1382 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 8 -28-6629-964 انتخاب
7- امثال قرآن
نويسنده:علی‌اصغر حکمت - نشر پرسش - 336 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 40000 ریال - 3 -73-6629-964 انتخاب
8- راه‌هایی به تفکر فلسفی "درآمدی به مفاهیم بنیادین"
نويسنده:یوسف بوخنسکی ؛ مترجم:پرویز ضیاء‌شهابی - نشر پرسش - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 7500 ریال - 4 -50-6629-964 انتخاب
9- گفتاری در رهایی
نويسنده:هربرت مارکوزه ؛ مترجم:محمود کتابی - نشر پرسش - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 7500 ریال - 0 -52-6629-964 انتخاب
10- دجال
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:عبدالعلی دستغیب - نشر پرسش - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 2 -82-6629-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9