لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (55)
تالیف (144)
ترجمه (0)
تهران (144)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رزیتا خاتون (طنز) و متن دفاعیه دادگاه مطبوعات
نويسنده:سیدمهدی شجاعی - کتاب نیستان - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 3 -46-6882-964 انتخاب
2- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان (نوجوانان)
نويسنده:مهدی حجوانی - کتاب نیستان - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 9 -88-6882-964 انتخاب
3- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:احد ده‌بزرگی - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 4 -68-6882-964 انتخاب
4- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان
نويسنده:مژگان شیخی - کتاب نیستان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 8 -97-6882-964 انتخاب
5- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:کریم رجب‌زاده - کتاب نیستان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 2 -38-6882-964 انتخاب
6- رزیتا خاتون (طنز) و متن دفاعیه دادگاه مطبوعات
نويسنده:سیدمهدی شجاعی - کتاب نیستان - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -46-6882-964 انتخاب
7- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:سیدعلی موسوی‌گرمارودی - کتاب نیستان - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3300 نسخه - 5000 ریال - 5 -14-6882-964 انتخاب
8- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان
نويسنده:محمدرضا بایرامی - کتاب نیستان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 6 -70-6882-964 انتخاب
9- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه شعر
شاعر:عبدالرضا رضائی‌نیا - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 8 -83-6882-964 انتخاب
10- گزیده ادبیات معاصر: مجموعه داستان
نويسنده:احمد عربلو - کتاب نیستان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 9 -60-6882-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15